Fiiller Anlam Özelliklerine Göre Kaça Ayrılır?

Fiiller Anlam Özelliklerine Göre Kaça Ayrılır?
14.12.2023 15:26
Fiiller anlam özelliklerine göre, formal eğitim, fen bilimleri kaça ayrılır? Görsel sanatlar, geçmiş zaman kaça ayrılır? Belli bir ana konu birden fazla alt kola ayrılabilir. Gelin detaylarına birlikte daha yakından bakalım.

Fiiller, anlam özelliklerine göre genellikle dört kategoriye ayrılabilir:

-İşlevsel Fiiller (Filler): Dilin işleyişine yardımcı olan, cümlede anlam taşımayan ve yardımcı olan fiillerdir. Örnek olarak "olmak", "etmek", "gitmek", "gelmek" gibi fiiller verilebilir.

-Anlam Fiilleri (Anlam Veren Fiiller): Anlam taşıyan fiillerdir ve cümlenin anlamını belirlerler. Bu gruptaki fiiller eylem anlamı taşır. Örnek olarak "koşmak", "yüzmek", "yemek", "uyumak" gibi fiiller anlam fiilleridir.

-Dolu Fiiller (Tamlananlı Fiiller): Bu fiiller tamlanan veya nesne alabilirler. Dolu fiiller, bir nesne veya tamlama alabilen fiillerdir. Örneğin, "sevmek" fiili bir nesneyi alabilir: "Kitabı seviyorum."

-Yardımcı Fiiller: Birleşik zaman veya kip yapısını oluşturmak için kullanılan fiillerdir. Ana fiil ile birlikte kullanılarak fiilin zamanını, kipini veya diğer özelliklerini belirlerler. Örnek olarak "olmak", "gitmek", "gelmek" gibi fiiller yardımcı fiil olarak kullanılabilir.

Bu kategoriler, fiillerin taşıdığı anlam özelliklerine göre genel olarak sınıflandırılır. Dilbilgisi açısından bu kategoriler, fiillerin işlevlerini ve anlamlarını daha iyi anlamak için kullanılır. Ancak, dildeki fiil çeşitliliği ve kullanımı oldukça geniş olduğundan, bu kategoriler bazen örtüşebilir veya net bir sınıflandırma yapılamayabilir.

Formal Eğitim Kaça Ayrılır?

Formal eğitim, genellikle resmi olarak yapılan, kurumsal yapıya sahip ve belirli bir programa göre düzenlenmiş eğitim türüdür. Genellikle okul, kolej, üniversite gibi resmi kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilir ve belirli bir müfredatı, öğretim planını ve öğrenci değerlendirme sistemini içerir.

Formal eğitim, aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

-Erken Çocukluk Eğitimi: Okul öncesi eğitim olarak da bilinir. 0-6 yaş arası çocukları kapsar ve çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olur.

-İlköğretim: Temel eğitimin bir parçasıdır ve genellikle 6-14 yaş arası öğrencileri içerir. Okuma-yazma, temel matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler gibi dersleri kapsar.

-Ortaöğretim: Genellikle 14-18 yaş arasındaki öğrencileri içerir. Lise veya farklı adlarla anılan okullar, genellikle daha spesifik dersler ve seçmeli dersler sunarlar. Lise son sınıf öğrencileri genellikle üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanırlar.

-Yükseköğretim: Lisans, yüksek lisans ve doktora gibi seviyeleri kapsar. Üniversite veya kolejlerde verilen, daha spesifik ve uzmanlaşmış eğitimi içerir.

-Mesleki ve Teknik Eğitim: El becerileri ve belirli bir mesleği öğretmeyi amaçlayan eğitim türüdür. Meslek okulları, teknik okullar ve çeşitli kurslar aracılığıyla sunulabilir.

Formal eğitim, öğrencilere belirli bir öğretim programı çerçevesinde bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Ancak, bu kategoriler ülkeden ülkeye, eğitim sistemlerinin farklılığına ve yaş gruplarına göre değişiklik gösterebilir.

Fen Bilimleri Kaça Ayrılır?

Fen bilimleri, doğayı ve fenomenleri inceleyen bilimlerin genel bir kategorisidir. Fen bilimleri, genellikle aşağıdaki ana kategorilere ayrılabilir:

-Fizik Bilimi: Maddelerin, enerjinin, hareketin, kuvvetin ve madde-enerji ilişkilerinin incelendiği bilim dalıdır. Fizik, evrenin yapısını, hareketini ve temel parçacıkları anlamaya yönelik birçok alt disipline ayrılır. Mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, optik, kuantum fiziği ve nükleer fizik, fizik biliminin alt dallarından bazılarıdır.

-Kimya Bilimi: Maddenin yapısını, bileşenlerini, özelliklerini, dönüşümlerini ve kimyasal reaksiyonları inceleyen bilim dalıdır. Organik kimya, inorganik kimya, biyokimya, analitik kimya ve fizikokimya gibi alt dallara ayrılır.

-Biyoloji Bilimi: Canlı organizmaların yapısını, işleyişini, çeşitliliğini ve evrimini inceleyen bilim dalıdır. Genetik, hücre biyolojisi, evrimsel biyoloji, ekoloji, anatomisi ve fizyoloji gibi alt disiplinlere sahiptir.

-Astronomi ve Uzay Bilimleri: Evreni, yıldızları, galaksileri, gezegenleri ve diğer gök cisimlerini inceleyen bilim dalıdır. Gözlemevleri, teleskoplar ve uzay araçları aracılığıyla evrenin yapısını ve işleyişini anlamaya çalışır.

Bu ana kategoriler altında birçok alt disiplin bulunmaktadır ve fen bilimleri geniş bir alana yayılmıştır. Bu alanlar, farklı ölçekteki fenomenleri anlamak ve açıklamak için teorik ve deneysel çalışmaları içerir. Her biri farklı metodolojiler ve araştırma teknikleri gerektirir ve kendi içlerinde daha spesifik alanlara ayrılır.

Görsel Sanatlar Kaça Ayrılır?

Görsel sanatlar, farklı ifade biçimleri ve sanatsal teknikler aracılığıyla görsel olarak ifade edilen sanat disiplinleridir. Genellikle görsel sanatlar, aşağıdaki ana kategorilere ayrılabilir:

-Resim Sanatı: Tuval üzerine yağlı boya, akrilik boya, suluboya, guaj gibi farklı tekniklerle yapılan resimleri kapsar. Figüratif, soyut, manzara, portre gibi farklı tarzlarda yapılan resimler bu kategori altında yer alır.

-Heykel Sanatı: 3 boyutlu objelerin şekillendirilmesi ve yaratılmasıyla ilgilenen sanat dalıdır. Taş, ahşap, metal, kil gibi farklı malzemelerle heykeller yapılır.

-Grafik Tasarım: Görsel iletişim aracılığıyla mesajları ileten sanat dalıdır. Logo tasarımı, afişler, kitap kapakları, broşürler, web tasarımı, illüstrasyonlar, tipografi ve diğer görsel iletişim araçlarını içerir.

-Fotoğrafçılık: Fotoğraf makineleri aracılığıyla görsel ifadelerin yakalanması ve kaydedilmesiyle ilgilenen sanat dalıdır. Portre, manzara, belgesel, moda gibi farklı türlerde fotoğraflar çekilir.

-Video ve Film Sanatı: Hareketli görüntüleri kullanarak hikaye anlatımı, belgesel, kısa film, animasyon, film yönetimi ve prodüksiyonu gibi alanları içerir.

-Tekstil Sanatı: Kumaş, iplik, dikiş ve diğer tekstil malzemeleri kullanılarak yapılan el işleri, dantel, dokuma, desen tasarımı gibi sanat dallarını içerir.

Bu kategoriler, görsel sanatların geniş bir yelpazesini kapsar. Her bir kategori, kendine özgü teknikler, estetik anlayışlar ve ifade biçimleri içerir. Sanatçılar bu alanlardan bir veya birkaçında uzmanlaşarak çalışmalarını sürdürebilirler.

Geçmiş Zaman Kaça Ayrılır?

Dilbilgisinde, genellikle geçmiş zaman, eylemin geçmişte gerçekleştiği zamanı ifade eden bir zaman kategorisidir. Türkçe'de geçmiş zaman, genellikle şu alt kategorilere ayrılabilir:

-Dilekçi Geçmiş Zaman (di'li geçmiş): "di", "dı", "du", "dü" gibi eklerle oluşturulan ve geçmişteki bir eylemi belirten zamanı ifade eder. Örneğin: "Geldi", "gitti", "yaptı" gibi fiiller bu gruba girer.

-Şartlı Geçmiş Zaman (mış'lı geçmiş): "mış", "miş", "muş", "müş" gibi eklerle oluşturulan ve geçmişte olmuş bir eylemden bahsedilirken, konuşmacının o eylemi duyduğu veya öğrendiği bir durumu ifade eder. Örneğin: "Gitmiş", "görmüş", "gelmiş" gibi fiiller bu kategoriye girer.

Türkçe'de geçmiş zaman, bu iki alt kategoriye ayrılır ve eylemin geçmişteki zamanını belirtmek için kullanılır. Farklı kullanımlar ve zamanların geçmişteki olayları ifade etme şekilleri, dilbilgisel kurallar ve cümlenin bağlamına göre değişebilir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir