Dede Korkut Kimdir?

Dede Korkut Kimdir?
20.07.2022 19:30
Dede Korkut hikayeleri isimleri nelerdir, Dede Korkut anonim mi, Dede Korkut asıl adı nedir vb. soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Korkut Ata (Dede Korkut),Oğuz Türklerinin eski destanlarında bahsedilen kutsallaştırılmış; bozkır yaşamının geleneklerini ve törelerini çok iyi tanınan, kabile teşkilatını koruyup yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olarak kabul edilen destan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır. Asıl ismi Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) olan ve Arapça yazılan 12 destansı hikâyenin yer bulduğu esas nüsha Almanya'da Dresten Kütüphanesi'nde, 6 hikâye ikinci nüsha ise Vatikan Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 

Dede Korkut Hikayeleri İsimleri Nelerdir?

Dede Korkutun bilindik hikayeleri aşağıdaki gibidir;

·        İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü

·        Kazılık Koca Oğlu Yegenek

·        Begin Oğlu Emren

·        Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması

·        Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması

·        Dirse Han Oğlu Boğaç Han

·        Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması

·        Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi

Dede Korkut Anonim mi?

Dede Korkut hikayeleri 15. yüzyılda kaleme alınmıştır.  Dede Korkut hikayeleri eserinin yazarı ise belli olmaması sebebiyle Dede Korkut anonimdir sorusunun cevabı evettir.

Dede Korkut Asıl Adı Nedir?

Asıl ismi Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) olan ve Arapça yazılan 12 destansı hikâyenin yer bulduğu esas nüsha Almanya'da Dresten Kütüphanesi'nde, 6 hikâye ikinci nüsha ise Vatikan Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.  İsmi, tarihî kaynaklarda ve farklı Oğuz rivayetlerinde kimi zaman yalnızca “Korkut”, kimi vakit “Korkut Ata” olarak geçmektedir; Batı Türkçesinde “Dede Korkut” olarak da bilinir. Sirderya havzasında tespit edilen halk anlatıları onu bir baksı (Şaman) olarak bilinerek yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapıp bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılır. Oğuzların İslâm’ı kabul edişlerinden evvel süreçlerde bir kâhini (kam, baksı) olduğu, İslâmlaşma zaman kültürel değişime paralel şekilde bir evliya kimliğine büründüğü görülür.

Dede Korkut Çalışmaları Nelerdir?

·        İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü

·        Kazılık Koca Oğlu Yegenek

·        Begin Oğlu Emren

·        Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması

·        Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması

·        Dirse Han Oğlu Boğaç Han

·        Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması

·        Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi

 Tarzı bilinmiş hikayeleri bulunmaktadır.

Dede Korkut Destanı Nedir?

Orta Asya'da yaşamış olan en büyük Türk birliği Oğuzlardır. Çok uzun seneler boyunca Orta Asya'da yaşayan ve daha sonra pek çok yere göçmüştür. Biz Türklerin birçoğu ise Oğuzlardan gelmişizdir. Oğuzların en eski destansı hikayeleri ise Dede Korkut hikayeleri olarak bilinmektedir.Türklerin Şamanizm'e inandığı senelerde şamanlara kopuz çalmayı öğreten kişi Dede Korkut'tur. Özellikle Türklerin Müslüman olduğu süreçte Müslümanlığı kabul eden halka yol gösterdiği de bilinir. Dede Korkut hikayelerinde Orta Asya'da yer alan ve Anadolu dahil pek çok kesimine göç eden Türk boyları Oğuzların hikayeleri anlatır. Bu hikayelerde Türklerin gelenekleri ve görenekleri, yaşayış biçimleri ve bunun tarzı bir çok olay anlatılmaktadır. Bu olayların geneli Tüklerin Şamanizm'e ya da Müslümanlığa inan bir topluluk olarak görünür.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir