Çocuğun Sosyalleşmesinde Oyunun Önemi Nedir?

Çocuğun Sosyalleşmesinde Oyunun Önemi Nedir?
08.09.2022 22:56
Çocukların sosyalleşmesi ileriki hayatlarında onlara çeşitli katkıda bulunmaktadır. Ebeveynlerimiz için yazımızda çocuğun sosyalleşmesinde oyunun önemi nedir, çocukta sosyalleşme ne zaman başlar, çocuğun sosyalleşmesini etkileyen ailesel etmenler nelerdir, oyun oynamak çocuğa ne kazandırır, çocuğun sosyal gelişimini etkileyen faktörler nelerdir, beden eğitiminin çocuğun gelişimine etkileri nelerdir? Konularına cevaplar verdik.

Oyun her yaştan insan için  önemlidir. Çünkü yaşam oyunlarda şekillenir ve anlam kazanır. Çocuklar için oyun, eğlenmekten daha fazlasıdır. Çocuk oyun oynayarak, dünyayı tanıyarak ve dünyanın işleyişine uyum sağlamaya çalışarak kendini keşfeder ve geliştirir. Oyun çocukların dilidir, bir iletişim biçimidir. Duygularını ifade etmek için gerekli  bilişsel gelişimi henüz geliştirmemiş bir çocuk için oyun, duyguların ifadesi haline gelir. Ancak zor ve korkutucu duygu ve deneyimlerini seçtiği oyunlar ve oyuncaklar aracılığıyla yansıtır. Böylece çocuklar oyun sırasında olumsuz duygularıyla başa çıkmayı öğrenirler. Problem çözme ve beceriler oyun yoluyla gelişir. Çocuklar benzer durumları yaratarak ve bunların üstesinden gelerek deney yapmayı ve günlük yaşamlarını düzenlemeyi öğrenirler.

Çocukta Sosyalleşme Ne Zaman Başlar?

Sosyalleşmek, hayat boyu devam eden bir öğrenme sürecidir. Sosyalleşme süreci ise çocuğun ilk doğum anında başlar ve hayat boyu devam eder.

Çocuğun Sosyalleşmesini Etkileyen Ailesel Etmenler Nelerdir?

Bireyler hayatı öğrendikçe ilk bilgi ve tanımalarını ailelerinden, özellikle de annelerinden alırlar. Anne, çocuğun dünyayı anlamaya çalıştığı ilk öğretmenidir. Anneler, çocuklarının rehberleri ve aydınlatıcılarıdır. Ve bunu doğal sevgisiyle, karşılık beklemeden  yapar. Burada annenin çocuk üzerinde büyük etkisi vardır. Baba sevgisi ilkeler ve umutlar tarafından yönetilir. Bu nedenle baba sevgisi korkmamalı, sabırlı ve bağışlayıcı olmalı, insanlara öğretilmelidir. Bu nedenle insanın hayatı ve kendini iyi tanıması için en önemli faktör iyi bir eğitime bağlıdır.

Oyun Oynamak Çocuğa Ne Kazandırır?

Oyun oynamak çocuğa; kurgulama duygusunu, empati ve sempati duygusunu, iyi bir konuşmacı olmayı, kurallara uyması gerektiğini bilmesini, çözüm bulmayı öğrenmeyi, paylaşmayı, iletişimi kazandırır.

Çocuğun Sosyal Gelişimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Çocuğun sosyal gelişimini etkileyen faktörler; aile, doğum sırası ve aralığı, kardeş sayısı, kardeş ilişkileri, akran ilişkileri, okul, öğretmen olarak sıralanabilir.

Beden Eğitiminin Çocuğun Gelişimine Etkileri Nelerdir?

Okul öncesi dönemdeki çocukların yürüme, koşma, zıplama, eğilme,  çömelme ve elleriyle nesneleri  fırlatma ve tutma gibi temel fiziksel becerilere hakim olmaları gerekir. Aynı zamanda büyük ve küçük  motor kasların gelişimi de bu dönemde gerçekleşir. Çocuklar bu kazanımları  ancak beden eğitiminde elde edebilirler. Bu süre zarfında beden eğitimi dersleri oyunlara odaklanır. İlkokul çağında, bu kazanımların çocuklara oyunlu programlarla aktarılmasına çalışılır. Bir yandan, bu yaş grubu, farklı spor alanlarının temel olarak farkında olmalarını sağlayan bir olgunluk düzeyine ulaşmıştır. Bu nedenle tüm sporların temeli olarak kabul edilen jimnastik üzerinde durulmuştur. Bu arada, çocuklar akademik olarak diğer sporlarla tanıştırılabilir. Tüm sporları öğrenen çocuklar, zamanla sevdikleri ve sevdikleri sporlarda uzmanlaşabilirler.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir