Bes Kimlere Yapılmaz?

Bes Kimlere Yapılmaz?
13.12.2023 00:34
Bes, Bypass kimlere yapılmaz? Bisektomi, burun ameliyatı, Cpr kimlere yapılmaz? Hangi uygulamanın yahut operasyonun size uygun olup olmadığını merak ediyorsanız sorularınızı yazımızda cevaplıyoruz.

BES (Bireysel Emeklilik Sistemi),Türkiye'de bireylerin emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlamak amacıyla kullanılan bir sistemdir. Ancak, BES kapsamında bir takım kısıtlamalar ve istisnalar bulunabilir. BES'ye katılmak isteyen kişilerin dikkate alması gereken bazı durumlar şunlardır:

1. 18 Yaşından Küçükler: Türkiye'de BES'e katılım için genellikle 18 yaşını doldurmuş olma şartı bulunmaktadır.

2. Sigortalanma Koşulları: BES'e katılmak isteyen bireylerin, sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödemesi ve sigortalı olması gerekebilir.

3. Yabancı Uyruklu Kişiler: Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin, belirli koşulları sağlamaları durumunda BES'e katılabilmeleri mümkündür. Ancak, bu durum da bazı kısıtlamalara tabi olabilir.

4. Belirli Meslek Grupları: Bazı meslek grupları veya sektörlerde çalışan bireyler için BES'e katılım zorunlu olabilirken, diğerlerinde ise isteğe bağlı olabilir.

BES ile ilgili koşullar ve katılım şartları zaman içinde değişebilir, bu nedenle en güncel bilgileri almak için BES kuruluşları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçmek önemlidir.

Bypass Kimlere Yapılmaz?

Koroner arter baypas cerrahisi (bypass cerrahisi),kalbin koroner arterlerindeki tıkanıklıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Ancak, bypass cerrahisi herkes için uygun olmayabilir. İlgili sağlık durumları olan veya başka nedenlerle cerrahiye uygun olmayan bazı durumlar vardır. İşte bypass cerrahisinin yapılmaması gereken durumlar:

1. Ciddi Genel Sağlık Sorunları: Bypass cerrahisi genellikle ciddi genel sağlık sorunları olan bireyler için riskli olabilir. Örneğin, ileri düzeyde solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği veya karaciğer sorunları olan kişilerde cerrahi risk artabilir.

2. Yaşlılık: Yaşlı bireylerde, özellikle ileri yaşlarda, cerrahi risklerin artması nedeniyle bypass cerrahisi daha dikkatli değerlendirilmelidir. Ancak, yaş sadece bir faktördür ve her hasta bireyin durumu değerlendirilerek karar verilmelidir.

3. Yaşam Beklentisi Düşük Olanlar: Eğer bir kişinin beklenen yaşam süresi çok kısa ise, bypass cerrahisi yapılabilir fakat bu durumda cerrahi riskler ile hastanın yaşam kalitesi ve beklentisi dikkate alınmalıdır.

4. Tekrarlayan Cerrahi Riskleri: Daha önce geçirilmiş bir bypass cerrahisi veya diğer kalp cerrahileri nedeniyle tekrar cerrahi geçirmek risklidir ve bu durumda cerrahi kararı daha dikkatli değerlendirilmelidir.

5. Genel Cerrahiye Uygun Olmayanlar: Genel anesteziye dayalı cerrahiye uygun olmayan bireyler (örneğin, aşırı obezite nedeniyle solunum problemleri olanlar) bypass cerrahisi adayı olmayabilir.

Her hasta durumu farklıdır ve bypass cerrahisi kararı, hasta ile ilgili tüm faktörlerin dikkate alındığı bir değerlendirme sonucunda uzman hekim tarafından verilmelidir. Bu nedenle, kalp rahatsızlıkları olan bireyler, durumlarını değerlendirmek ve uygun tedavi seçenekleri hakkında bilgi almak için bir kardiyologla görüşmelidirler.

Bisektomi Kimlere Yapılmaz?

Bisektomi, genellikle kısırlaştırma amacıyla erkek hayvanlarda uygulanan cerrahi bir prosedürdür. Ancak, bisektomi her hayvan için uygun olmayabilir. Bisektomi kimlere yapılmaz sorusu genellikle veteriner hekim tarafından hayvanın genel sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve ırk gibi faktörlere göre değerlendirildikten sonra karar verilir. İşte bisektominin yapılmayabileceği bazı durumlar:

1. Sağlık Sorunları: Eğer hayvanın genel sağlık durumu bisektomi için uygun değilse, örneğin, ciddi bir sağlık sorunu varsa, bu durumda bisektomi uygulanmamış olabilir.

2. Yaş: Bazı veteriner hekimler, çok genç veya çok yaşlı hayvanlarda bisektomi yapmayı tercih etmeyebilirler. Bu karar, hayvanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

3. Cinsiyet ve Irk: Bazı cinsler veya ırklar genetik özellikler nedeniyle bisektomi için daha uygun olmayabilir.

4. Üreme Yeteneği İstenen Durumlar: Eğer hayvanın üreme yeteneğini sürdürmesi isteniyorsa, bisektomi uygulanmamış olabilir.

5. Sedasyon ve Anestezi Riskleri: Bisektomi, genellikle sedasyon veya anestezi gerektiren bir cerrahi işlemdir. Eğer hayvan sedasyon veya anesteziye uygun değilse, bisektomi uygulanmayabilir.

Bisektomi kararı, veteriner hekimin hayvanın durumu hakkında yaptığı değerlendirmeye dayanmalıdır. Sahipler, veteriner hekimleriyle konuşarak hayvanlarının durumu hakkında bilgi alabilir ve bisektomi gibi kararlar konusunda uzman görüşünü alabilirler.

Burun Ameliyatı Kimlere Yapılmaz?

Burun ameliyatı (rinoplasti),estetik veya fonksiyonel nedenlerle yapılan bir cerrahi işlemdir. Ancak, burun ameliyatı herkes için uygun olmayabilir. Ameliyatın başarılı olması ve kişinin beklentilerini karşılaması için bazı kısıtlamalar ve risk faktörleri vardır. İşte burun ameliyatının yapılmayabileceği bazı durumlar:

1. Sağlık Sorunları: Kronik sağlık sorunları veya ciddi medikal durumlar, burun ameliyatı için bir engel oluşturabilir. Bu durumda, hastanın genel sağlık durumu değerlendirilerek cerrahi riskler belirlenir.

2. Aşırı Şişmanlık: Aşırı kilolu olan bireylerde, ameliyat sırasında ve sonrasında ekstra komplikasyon riski artabilir. Bu nedenle, cerrahi öncesinde kilo kontrolü sağlamak önemli olabilir.

3. Psikolojik Durumlar: Cerrahi müdahalelere psikolojik olarak uygun olmayan bireylerde, ameliyat öncesi değerlendirme yapılır ve gerektiğinde psikiyatrik destek önerilebilir.

4. Beklentilerin Gerçekçi Olmaması: Hastanın ameliyat sonrası beklentileri, cerrahi olarak elde edilebilecek sonuçlarla uyumsuzsa, bu durumda cerrahı tarafından ameliyat önerilmeyebilir.

5. Cerrahiye Uygun Olmayan Burun Yapısı: Bazı kişilerin burun anatomisi, cerrahi müdahale için uygun olmayabilir. Bu durumda, cerrahın beklentileri karşılamayacak bir sonuç elde etme riski artabilir.

6. Yaş Faktörü: Bazı cerrahlar, ergenlik döneminden önce gençlerde estetik burun ameliyatı yapmayı tercih etmeyebilir. Ayrıca, ileri yaşlardaki bireylerde cerrahi riskler artabilir.

Burun ameliyatı konusunda karar verilmeden önce, kişinin genel sağlık durumu, anatomik özellikleri ve ameliyat sonrası beklentileri dikkate alınmalıdır. Uygun bir değerlendirme için bir plastik cerrah veya kulak burun boğaz uzmanı ile görüşmek önemlidir.

Cpr Kimlere Yapılmaz?

Temel yaşam desteği (CPR),genellikle herkese uygulanabilen bir acil durum müdahalesidir. Ancak, belirli durumlarda CPR'ın yapılması önerilmez veya durdurulabilir. İşte CPR'ın uygulanmaması veya durdurulması gereken bazı durumlar:

1. İleri Yaş ve Ciddi Hastalık: Eğer bir kişi ileri yaşta ise ve ciddi bir hastalığı varsa, CPR'ın başarı şansı düşük olabilir. Yaşlılık ve ciddi hastalıklar nedeniyle yaşam kalitesini sürdürme olasılığı düşük olduğunda, kişi önceden belirlenmiş bir irade belgesine sahipse veya ailesi iletişim kurabilecek durumdaysa, CPR'ın yapılmaması tercih edilebilir.

2. Doğal Olmayan Durumlar: Eğer kişi zaten doğal olmayan bir durumdaysa, örneğin, beyin ölümü gerçekleşmişse veya vücut soğumuşsa, CPR etkili olmayabilir.

3. Hastanın İradesi: Kişi önceden bir irade belgesi (hasta vasiyeti veya yaşam iradesi gibi) oluşturmuşsa ve bu belgeye göre CPR'ın yapılmamasını istemişse, bu iradeye saygı gösterilmelidir.

4. Hastanın İyileşme İhtimali Yoksa: Eğer hastanın iyileşme ihtimali çok düşükse ve kalıcı bir hasar riski yüksekse, CPR'ın yapılması yerine hastanın konforunu sağlamak için palyatif bakım veya diğer destekleyici önlemler tercih edilebilir.

5. Doğal Afet veya Trajik Olaylar: Büyük doğal afetler, felaketler veya ağır kaza sonrasında çok sayıda yaralı varsa, acil servis ekipleri sınırlı kaynaklarla çalışmak zorunda kalabilir ve bu durumda CPR öncelikli olarak belirli kriterlere göre uygulanabilir.

Bu durumlar genelde özel durumlar olup, genelde CPR uygulama yetkisine sahip olan profesyoneller tarafından belirlenir. CPR kararları genellikle sağlık profesyonelleri, hasta ve ailesi arasında birlikte alınır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir