2 Boyutlu Neye Denir?

2 Boyutlu Neye Denir?
14.12.2023 14:35
2 boyutlu neye denir? Aydınlatılmış cisim, basit kesir, çokgen neye denir? Galaksi neye denir? Bu yazımızda sizler için merak edilen soruların yanıtlarını araştırdık.

İki boyutlu bir nesne, uzunluk ve genişlik olmak üzere iki temel boyuta sahip olan bir nesnedir. Bu nedenle, bu tür nesnelere "iki boyutlu" denir. Bir kağıt sayfası, resim, grafik veya harita gibi nesneler genellikle iki boyutlu olarak kabul edilir. Bu nesnelerin yüzeyleri üzerinde sadece uzunluk ve genişlik ölçüleri bulunur, ancak kalınlıkları yoktur. Matematiksel terimlerle ifade etmek gerekirse, iki boyutlu bir nesnenin her bir noktası iki koordinatla tanımlanabilir.

Aydınlatılmış Cisim Neye Denir?

Aydınlatılmış bir cisim, ışık kaynağından (örneğin, bir lamba veya güneş) gelen ışığın yüzeye çarpması sonucu ışığı yansıtan veya yayan bir nesnedir. Bu nesne, çevresindeki ışığı absorbe etmez, aksine yansıtarak veya kırarak görülebilir hale getirir. Aydınlatılmış cisimler genellikle görmemize yardımcı olan ışık kaynaklarıdır. Örneğin, bir lamba tarafından aydınlatılan bir masa, aydınlatılmış bir cisimdir.

Basit Kesir Neye Denir?

Basit kesir, bir tam sayının bir kesirle ifade edildiği bir kesir türüdür. Bir basit kesirde, paydalı sayı (paydan) bir birimdir (1'dir) ve paydada (pay) ise bir tam sayı bulunur. Basit kesirler, bir bütünün parçasını temsil eder ve bir pay ve bir payda içerir.

Örneğin, 3/4 bir basit kesirdir. Burada, pay (3) bir bütünün parçasını temsil eder ve payda (4) bir birimi ifade eder. Başka bir örnek olarak, 2/5 basit bir kesirdir, çünkü pay (2) bir bütünün parçasını temsil eder ve payda (5) bir birimi ifade eder.

Basit kesirler, matematikte oranlar, kesirler ve sayılar arasındaki ilişkileri anlamak için kullanılır.

Çokgen Neye Denir?

Çokgen, düz bir düzlemde bulunan ve kenarları doğru çizgilerle birbirine bağlı olan kapalı bir geometrik şekildir. Çokgenin kenarları düz çizgilerden oluşur ve bu çizgileri birleştiren her iki ardışık çizgi kesim noktalarında birleşmez. Ayrıca, bir çokgenin komşu kenarları birleşmez ve kenarlar bir araya gelerek şekli kapalı hale getirir.

Çokgenler, üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen gibi isimlerle anılır ve bu isimler, çokgenin kaç kenara sahip olduğunu belirtir. Örneğin, üçgen üç kenara, dörtgen dört kenara sahip bir çokgendir. Çokgenler genellikle köşe noktaları (vertex) ve kenarları (edge) ile tanımlanır.

Galaksi Neye Denir?

Galaksi, yıldızlar, gaz, toz ve karanlık madde gibi çeşitli astronomik nesnelerin kütleçekimsel çekim etkileşimleriyle bir arada bulunduğu büyük uzay yapılarıdır. Galaksiler, evrende milyarlarca veya hatta trilyonlarca yıldızı içerebilir. Bu yıldızlar arasında gezegenler, asteroitler, kuyrukluyıldızlar ve diğer gök cisimleri de bulunabilir.

Galaksiler, evrendeki temel yapı birimlerinden biridir ve genellikle milyarlarca veya trilyonlarca yıl boyunca evrim geçirirler. Her galaksinin kendine özgü şekli, büyüklüğü, yıldız içeriği ve diğer özellikleri vardır.

Samanyolu, içinde bulunduğumuz galaksidir ve Dünya üzerindeki gökyüzü gözlemlerinin çoğunu kapsar. Samanyolu, milyarlarca yıldızın, gazın ve diğer gök cisimlerinin bir arada bulunduğu bir çubuklu sarmal galaksidir. Evrende birçok farklı tip galaksi bulunmaktadır, örneğin eliptik, düzensiz ve sarmal galaksiler gibi.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir