Tır Karnesi Nasıl Alınır?

Tır Karnesi Nasıl Alınır?
19.12.2022 21:37
Tır karnesi nasıl alınır, sarı voleti nedir? Tır karnesi kim tarafından düzenlenir? Tır karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün geçerlidir? Tır karnesi alma şartları nelerdir? Tır karnesi çoğu kişi tarafından alınmak isteyen bir karne olarak bilinmektedir. Tır karnesi hakkında tüm bilgileri derleyip bu yazı altında okuyucularımıza merak edilenleri ışık tuttuk.

TIR Karnesi Başvuru sistemi internet üzerinden başvurularını yapmak mümkündür. Başvuru yapabilmek için öncelikli olarak sisteme üyelik işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Gerekli olan bilgi ve belgeleri sisteme yükledikten sonra e-imza ile imzalayarak başvuruda bulunmanız mümkündür. TIR Karnesi tek bir TIR taşıması için düzenlenen bir belgedir.

Eşya hareket, transit ve varış gümrüklerine TIR Karnesi ile beraber sunulmaktadır. TIR Karnesi usulüne uygun olarak ilgili gümrük idaresine onay işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra TIR Karnesi kefil kuruluşa iletilmek üzere, TIR işlemlerinin yürütüldüğü Oda'ya iade edilmesi gerekmektedir.

Tır Karnesi Sarı Voleti Nedir?

Tır karnelerinin en üst sayfası sarı renkli olarak karşımıza çıkmaktadır ve hiçbir durumda kopartılmaması gerekmektedir. Tırla birlikte varış ülkesine gider ve tırla birlikte geri dönmesi gerekmektedir. Gümrüklere ibraz ve teslim edilmesi gereken sayfalar sarı sayfanın arkasından başladığı bilinmektedir. 1 beyaz 1 yeşil olarak devam ettiği bilinmektedir.

İhtiva ettiği sayfa sayısına göre bakıldığında 4, 6, 14 ve 20 yaprak olmak üzere çeşitlere ayrıldığı bilinmektedir. Karne sayfa sayıları, hareket, varış ve transit olarak geçilecek ülke ve/veya gümrük idaresi sayıları göz önüne alınarak farklı basımları gerçekleştirilmektedir.

Tır Karnesi Kim Tarafından Düzenlenir?

Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapılan taşıtların TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak imal edildiğini gösteren ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idarelerince iki yıl vakit olarak geçerli olmak üzere TIR Sözleşmesi ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmemektedir.

TIR Karnesi himayesinde hareket noktasındaki gümrük idaresinden, varış noktasındaki gümrük idaresine kadar bir prosedür altında taşınması gerekmektedir. Bu prosedüre TIR Sözleşmesi kapsamında TIR taşıması olarak adlandırılmaktadır.

Tır Karnesi Alındığı Tarihten İtibaren Kaç Gün Geçerlidir?

Yerli taşıyıcıya verilen TIR karneleri 60 gün, yabancı taşıyıcıya verilenler 10 gün süre ile geçerli olmaktadır. Karnenin geçerlilik tarihi hiçbir koşulda değiştirilmemektedir veya uzatılması mümkün değildir. Geçerlilik süresi biten TIR karneleri gümrük idarelerince kabulü mümkün değildir.

TIR karnesinin son varış gümrük idaresi, ikinci TIR karnesinin hareket gümrük idaresi hükmünde yer almaktadır. Ayrıca ikinci TIR karnesi, en fazla üç varış gümrük idaresinde işlem görebilmektedir. Böylece, TIR karnesi, toplamda yedi hareket ve varış gümrük idaresinde işlem sağlanmaktadır.

Tır Karnesi Alma Şartları Nelerdir?

TIR Karnesi usulüne uygun olarak ilgili gümrük idaresine onaylatılması gerekmektedir.

·        TIR Sistemi altında karayolu ile uluslararası eşya taşıması yapmak isteyen adayların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (C1),(C2),(C3),(E2),(L2),(M3) veya (R2) yetki belgesi almış olmaları zorunluluk neticesindedir. (C2),(L2) ve (M3) yetki belgesi almış olanların taşıt listelerinde en az 300 ton istiap haddinde ve 10 birim taşıta sahip olmaları gerekir.

·        C1 yetki belgesi sahiplerinden herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi istenmez. C2, L2, M3, R2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini, C3 yetki belgesi sahiplerinin de en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmesi gereklilikler arasındadır.

·        Çekici ile yarı römork, kamyon ile römork bir birim taşıt olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, TIR Sözleşmesinin 2 numaralı ekinde belirtilen teknik özellikleri haiz kamyon, tanker, tanker kamyon, panelvan ve benzeri taşıtlar da bir birim taşıt olarak kabul görmektedir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir