Osmanlı Padişahları Neden Halifedir?

Osmanlı Padişahları Neden Halifedir?
31.12.2022 20:19
Osmanlı padişahlarına halifelik verilmiştir. Osmanlı padişahları neden halifedir, Osmanlı padişahları neden yalnız yemek yerdi? Neden kavuk takar ve mahlas kullanır? Padişahlara neden sultan denir, neden yüzük takar? Padişahlar neden halka kullarım derdi? Sorularını siz değerli takipçilerimiz için cevaplamaya çalıştık.

Yavuz Sultan Selim’den önce halife unvanını kullanan Türk ve Osmanlı yöneticileri bulunduğu gibi, Osmanlı dışında da kendini halife olarak niteleyen Müslüman devlet yöneticileri bulunmaktaydı. Osmanlı padişahlarının halifelik unvanı, Mısır’ın fethinden çok sonra Müslümanlar üzerinde etki oluşturmak amacıyla olarak ön plana çıkarmıştır. Yavuz döneminde Mısır’ın fethiyle halifeliğin bir merasimle alınmıştır. Kahire’nin alınması ile birlikte Halifelik de Osmanlı devletine geçmiştir. Osmanlı’dan önce halifeliği Abbasiler sürdürmekteydi.

Padişahlar Neden Yalnız Yemek Yerdi?

Osmanlı Devleti’nde birçok padişahın yalnız başına yemek yediği bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nde padişahların tek başına yemek yemeleri onların zirvedeki tekil konumunu sergilemekteydi. Yalnız yemek yemelerinin bir diğer sebebi ise vezirleriyle yemek yiyen padişahların zehirlenme ihtimalinin olduğu düşüncesidir. Bu kanunu Fatih Sultan Mehmet Han getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han bu kanunla birlikte kendine özel olan yemek merasimini istediği kişilerle paylaşmıştır.

Padişahlar Neden Kavuk Takar?

Osmanlı Devleti’nde padişahların kavuk takması oldukça önemliydi. Başlık olarak kullanılan bu kavuk kumaşların üst üste çevrilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu kadar önemli olan aslında o dönemlerde padişahların da bir nevi kimliğini ifade etmekteydi. Bunu takmalarının en büyük sebeplerinden birisi kendilerine sık sık ölümü hatırlatmak içindi. Dünyanın gelip geçici bir yer olduğuna ve ölümün ne olursa olsun her an gelebileceğine inanan padişahlar kavukları asla yanından ayırmıyorlardı.

Padişahlar Neden Mahlas Kullanır?

Mahlas, Divan şiiri şairlerinin ya da Türk halk şiiri ozanlarının eserlerinde kullandıkları takma ad olarak bilinmektedir. Padişahların eserlerinde mahlas kullanma sebepleri ortaya çıkan güzide eserlerin sonradan tanınması içindi. Fatih Sultan Mehmet eserlerinde avni mahlasını kullanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman muhibbi mahlasını kullanırken ikinci Beyazıt adli mahlasını kullanmıştır.

Padişahlara Neden Sultan Denir?

Sultan kelimesi iktidar sahibi anlamına gelmektedir. Bu kelime daha sonra hakimiyet anlamını da almıştır. Sultan unvanını ilk defa Gazne’de padişah olan Mahmud Gaznevi kullanmıştır. Sultan kelimesi özellikle müslüman padişahlarının kullandığı bir unvandır.

Padişahlar Neden Yüzük Takar?

Osmanlı Devleti’nde birçok padişah yüzük takmaktaydı. Her padişahın taktığı yüzüğün farklı anlamları bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman tek taşlı elmas bir yüzük takıyordu. Padişahlar özellikle divan günlerinde mutlaka parmaklarına kıymetli ve göz alıcı yüzükler takarlardır. Bu yüzükler divan yüzükleri olarak bilinmektedir. Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen bir yüzük vardır. Bu yüzük Yavuz Sultan Selim’e aittir. Yavuz Sultan Selim bu yüzüğü mühür olarak kullanıyordu. Bu mühür hazine kapılarının mühürlenmesi için kullanılıyordu.

Padişahlar Neden Halka "Kullarım" Derdi?

Kul kelimesi Osmanlı Devleti’nde kapıkulu askerleri için kullanılan bir terimdir. Kul kelimesi sözlükte köle anlamına gelmektedir. Osmanlı zamanında özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren hizmetkar ve sadık anlamlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Padişahların kullarım diye hitap etmesinin sebebi askerlerinin kendilerine bağlı olmalarıyla ilgilidir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir