Odun Argoda Ne Demek?

Odun Argoda Ne Demek?
14.02.2023 23:10
Argo sokak jargonu olarak da tanımlanan, genel konuşma dilinin dışında gelişmiş yapma olan, yapay bir dildir. Bazı argo kelimeler de merak edilmektedir. Argoda odun, overlok, öreke ne demek? Argoda öttürmek, ölücü, özenti, ördek ne demek? Tüm detayları sizin için araştırdık.

Argoda bazı kelimeler gerçek anlamına yakın bir manada kullanılmaktadır. Odun kelimesi de bu sözcüklerden biridir. Odun bir kişiyi aşağılamak için kullanılan bir kelimedir. Argoda odun “ kaba, inceliksiz, anlayışsız kişi ya da kişiler“ anlamında kullanılmaktadır.

Overlok Argoda Ne Demek?

Argoda ve mecaz anlamlı sözcüklerde kapalı mana gizlidir. Ayrıca kelimelerin çoğunluğu cinsel çağrışım yapan cinsiyetçi bir üslupla ifade edilmektedir. Overlok kelimesi de bu manaya gelen bir argo kelimedir. Argoda overlok “kızlık zarı, kızlık zarının dikilmesi “ manasında kullanılan bir sözcüktür.

Argoda Öreke Ne Demek?

Öreke argoda küfür anlamına gelen bir kelimedir. Bazı kaynaklarda “hayır“ anlamına geldiğine de rastladık. Ancak genel olarak öreke argoda küfür mahiyetinde kullanılan bir ifadededir.

Argoda Öttürmek Ne Demek?

Argoda da kelimeler ve terimler söyleniş biçimlerine ve cümle içinde kullanılışlarına göre yöre farklılıkları gösterebilir. Öttürmek de bu tarz kelimelerden biridir. Öttürmek kelimesinin argo karşılığı merak edilmektedir. Argoda öttürmek “şaşırtmak, rezil etmek, hüsrana bozguna uğratmak, haddini bildirmek, ders vermek “ anlamında kullanılmaktadır. Çok yaygın şekilde “ konuşturmak“ anlamında da kullanılmaktadır.

Argoda Ölücü Ne Demek?

Çok yaygın bir şekilde kullanılan argo kelimelerden biri de ölücü kelimesidir. Argoda ölücü kelimesinin karşılığı merak edilmektedir. Argoda ölücü cimri insanlar için söylenen bir kelimedir. Genellikle bir malı ederinden, gerçek fiyatından çok daha ucuza mal etmeye çalışan kimseler için kullanılmaktadır. Piyasa değerinin çok altında hatta bedavaya yakın, yok pahasına alışveriş yapmaya çalışan kişi ya da kişiler için kullanılmaktadır.

Argoda Özenti Ne Demek?

Özenti kelimesi sadece argoda değil günlük konuşma dilimizde de en sık kullandığımız ve aşina olduğumuz kelimelerden biridir. Konuşma diline argodan katılmıştır. Özenti kelimesinin anlamını birçok kişi biliyor olsa da bilmeyenler için açıklık getirelim. Argoda özenti“ bir tarzı, bir üslubu ya da modayı ölçmeden ve tartmadan sadece talep ve ilgi görüyor diye benimsemek ve uygulamaya çalışmak“ manasında kullanılmaktadır. Ayrıca “ heves etme, başka birinden gördüğünü aynen yapma, bir kişinin tarzını, konuşma şeklini ve yaptıklarını olduğu gibi kopya etme“ anlamı da taşımaktadır.

Ördek Argoda Ne Demek?

Bazı argo sözcüklerde bir kelimenin birçok farklı anlama geldiğini söylemiştik. Yöre ve yörenin özelliklerine göre de mana değişebilmektedir. Ördek kelimesi de birden fazla anlam taşıyan bir argo sözcüktür. Gelin birlikte ördek kelimesinin hangi manalarda kullanıldığına bakalım.

Ördek 1. Anlam: ahmak, aptal insan

Ördek 2. Anlam: uzun yol şoförlerinin yoldan aldıkları genellikle biletsiz yolcular için kullandıkları bir tabir

Ördek 3. Anlam: Yapılan bir işten artan parayı cebine atan kişi ya da kişiler (ördek yapma olarak kullanılır) 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir