Malpraktis Avukatının Alabileceği Tazminatlar

Malpraktis Avukatının Alabileceği Tazminatlar
22.12.2023 12:45
Malpraktis (hatalı tıbbi müdahale) sonucunda uğranılan zararın tazmini için açılan davaya malpraktis davası denir.

Malpraktis davalarında genel olarak sağlık personelleri ve doktor hatasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri konu edilmektedir. Malpraktis davalarının nasıl açılacağı kimlere karşı açılacağı emsal yargı kararları gibi hususlarda ayrıntılı bilgi için malpraktis davası nedir başlıklı yazı yararlı olacaktır. Bu hususta sağlık hukuku avukatının yardımının alınması önem arzetmektedir.

MALPRAKTİS AVUKATININ ALABİLECEĞİ TAZMİNATLAR

Hatalı tıbbi müdahale sonucunda tazminat kalemleri şu şekildedir:

Tedavi giderleri

Kazanç kaybı

Çalışma gücü kaybı

Ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan zarar

Hastanın kendisinin veya ağır yaralanma, uzuv kaybı gibi durumlarda yakınlarının manevi tazminat talebi

Yanlış tedavi uygulaması neticesinde hastanın ölümüne sebebiyet verilmesi halinde ise aşağıdaki tazminat kalemleri talep edilebilir:

Ölüme kadar gerçekleştirilen tedavi giderleri

Ölüme kadar geçen sürece ilişkin çalışma gücü kaybı

Cenaze giderleri

Ölenin desteğinden yoksun kalanlar için destekten yoksun kalma tazminatı

Ölenin yakınlarının manevi tazminat talebi

Tazminatın belirlenmesi bakımından malpraktis (hatalı tıbbi müdahale) nedir başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

MALPRAKTİS DAVASINDA HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUKLARI

Hekimin tıbbi müdahaleden sorumluluğu

Hekimin estetik ameliyattan sorumluluğu

Hekimin aydınlatma sorumluluğu

Hekimin komplikasyondan sorumluluğu

Hekimin sorumluluklarının ana kaynakları bunlar olmakla birlikte bir sağlık hukuku avukatından yardım alarak sorumluluk daha net belirlenmelidir.

MALPRAKTİS DAVASINDA HASTANENİN SORUMLULUĞU

Hatalı tıbbi müdahalelerden hastanenin sorumlulukları özel ve devlet hastanesi olmasına göre değişmektedir. Özel hastanede çalışan hekimin ve hastanenin sorumluluğunda bakılan hususlarla devlet hastanesinde çalışan ve kamu görevlisi olan hekimin sorumluluk kapsamı farklılaşmaktadır. Malpraktis davalarında hastanelerin sorumluluğu başlıklı yazı bu hususta faydalı olacaktır.

MALPRAKTİS AVUKATI

Ankara mapraktis avukatı ya da diğer adıyla ankara sağlık hukuku avukatı olarak faaliyet gösteren Akademik Hukuk & Danışmanlık hekimler ve diğer sağlık personelinin eyleminden yada hastanelerin yükümlülüklerinden kaynaklanan durumlardan meydana gelen olaylarda kişilerin alması gereken tazminatlarda hukuki destek vermektedir.

Sağlık hukuku Avukatı’nın nasıl seçileceği ve hangi özelliklere sahip olması gerektiği iyi araştırılmalıdır. Bu hususta ayrıntılı bilgi almak için iletişime geçmekte fayda vardır.Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir