Kemik Kanseri Tehlikeli Midir?

Kemik Kanseri Tehlikeli Midir?
19.08.2022 18:08
Kemik kanseri, geçmişten günümüze pek çok insanın yakalandığı bir hastalık olmuştur. Biz de yazımızda kemik kanserinin tehlikeli olup olmadığından, geçip geçmediğinden, genetik olup olmadığından, hangi yaşlarda görüldüğünden ve ölüm oranından bahsettik.

Kemik kanserinin tehlikeli olup olmadığı merak edilip araştırılan bir konu olmuştur. Genellikle değil. Bazı insanlar kemik kanserinden ölecek olsa da, diğerleri tamamen iyileşecektir. Kemik kanseri için beş yıllık nispi sağkalım oranı %66.8'dir. Bu, kemik kanseri olan kişilerin %66,8'inin tanıdan beş yıl sonra hala hayatta olduğu anlamına gelir. Hayatta kalma oranlarının yalnızca geçmişte kemik kanseri geçirmiş kişilere dayanan tahminler olduğunu unutmayın. Ne kadar yaşayacağınızı veya benzersiz durumunuzda ne bekleyeceğinizi tahmin edemezler. Kemik kanseri sağkalım oranları hakkında daha fazla bilgi edinmek için sağlık uzmanınızla görüşün.

Kemik Kanseri Geçer Mi?

Kemik kanseri görünümü, yaşınız, sahip olduğunuz kemik kanserinin türü, kanserin ne kadar yayıldığı (evre) ve daha fazla yayılma olasılığı (derece) gibi faktörlere bağlıdır. Genel olarak, kanseri yayılmamış sağlıklı insanlarda kemik kanserini tedavi etmek çok daha kolaydır. Genel olarak, kemik kanseri olan her 10 kişiden yaklaşık 6'sı, teşhis anından itibaren en az 5 yıl yaşayacak ve bunların çoğu tamamen iyileşebilir.

Kemik Kanseri Genetik Mi?

Çoğu kemik kanseri, kalıtsal olarak alabileceğiniz bir genden kaynaklanmaz. Ancak bazı genetik koşullar kemik kanseri geliştirme riskini artırır. Li-Fraumeni sendromu olan kişilerde osteosarkom gelişme riski yüksektir. Li-Fraumeni sendromu, birkaç kanser riskini artıran kalıtsal bir durumdur.

Kemik Kanseri Hangi Yaşlarda Görülür?

En sık 10 ila 30 yaş arasındaki genç insanlarda görülür, ancak yaklaşık 10 osteosarkomdan 1'i 60 yaşından büyük kişilerde gelişir. Orta yaşlı insanlarda nadirdir ve erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Bu tümörler en çok kol, bacak veya pelvis kemiklerinde gelişmektedirler.

Kemik Kanserinin Ölüm Oranı Kaçtır?

Birincil kemik sarkomu, kemikte başlayan kanserdir. Tüm kanserlerin %1'den azı birincil kemik sarkomlarıdır. Yetişkinlerde vücudun başka bir yerinde başlayan kanserin kemiğe yayılması çok daha yaygındır. Aşağıdaki istatistikler birincil kemik sarkomu ile ilgilidir. Yetişkinlerde kondrosarkom, çoğu birincil kemik sarkomunu oluşturur. Yetişkinlerde bir sonraki en yaygın kemik sarkomu tipi osteosarkomdur, bunu kordoma ve Ewing sarkomu takip eder. Kalan kemik sarkomu türleri nadirdir. Gençlerde ve çocuklarda osteosarkom ve Ewing sarkomu, kondrosarkom ve diğer kemik kanserlerinden çok daha sık teşhis edilir. 5 yıllık sağkalım oranı, insanların yüzde kaçının kanser bulunduktan sonra en az 5 yıl yaşadığını söyler. Yüzde, 100'de kaç anlamına gelir. Birleşik Devletler'de kemik sarkomu için hayatta kalma oranları, teşhis edilen kemik sarkomunun tipi ve evresi de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Kordomalı kişilerin 5 yıllık sağ kalım oranı %82'dir. Kanser lokalize evrede teşhis edilirse 5 yıllık sağkalım oranı %87'dir. Kanser çevre doku veya organlara ve/veya bölgesel lenf düğümlerine yayılmışsa, 5 yıllık sağ kalım oranı %83'tür. Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmışsa, 5 yıllık sağ kalım oranı %55'tir. Birden fazla kondrosarkom türü vardır. Bazıları yavaş büyür (düşük dereceli),diğerleri ise daha hızlı büyür (yüksek dereceli). Burada verilen oranlar, tüm kondrosarkom türleri için ortalamadır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir