İsim Değişikliği Davası Hakkında Merak Edilen Bilgiler

İsim Değişikliği Davası Hakkında Merak Edilen Bilgiler
15.08.2021 18:00
İnsanda bulunan en önemli kimliklerden bir tanesi ad ve soyadı olarak kabul edilmektedir. İsim değişikliği davasında haklı nedenler nelerdir, dava nasıl açılır, ne kadar sürer, gerekli evraklar neler, masrafları ne kadar tutar? İsim değişikliği davası avukat ücreti ne kadar, kime karşı açılır? İsim değiştirme davası kalktı mı?

İnsanda bulunan en önemli kimliklerden bir tanesi ad ve soyadı olarak kabul edilmektedir. Toplum içerisinde ad ve soyadı bilindiğinden ad ve soyadı değiştirmek işlemleri belirli hukuki prosedürlere bağlı olarak yapılmaktadır. Mevcut isimlerinden memnun olmayan kişilerin adlarını değiştirmek için başvurabileceği dava türüne isim değiştirme veya isim değişikliği davası denmektedir. Türk Medeni Kanunu madde 27’de düzenlenen bu davanın gerçekleştirilebilmesi için ancak haklı sebeplere dayandırılması gereklidir. Şahsa sıkı sıkıya bağlı olan hukuki olarak bir şahıs varlığı hakkının kullanılması kişinin ismini değiştirme hakkını kullanması anlamına gelmektedir. Oldukça önemli olması nedeniyle haklı sebepler içerisinde ismin değiştirilmesi mahkemeden talep edilebilmektedir. Kişinin isminin değişmesi kişisel durumu değişmeyecektir. İsim değişikliği davası sadece var olan ismin değiştirilmesi anlamına gelmez. Haklı sebebi olan kişiler, var olan isimlerine ikinci bir isim ekleyebilir veyahut ikinci isimlerinin de silinmesini isteyebilirler.

İsim Değişikliği Davasında Haklı Nedenler Nelerdir?

·        Kişinin isminin komik veya gülünç olması

·        Toplumda bilinen ve kötü tanınan bir suçluya ait olması

·        İsmin kötü bir olay ile anılması

·        Güncel ahlak kurallarına uygun olmayan bir isim olması

·        İsminin telaffuzunun zor olması

·        Kişiye bir travma durumunu hatırlatıyor olması

·        Sanatsal veya mesleki gerekçeler

·        Kişinin ismini kendine ait hissedememesi

·        Kişilerin yazılı isimden çok farklı bir isimle tanınması

·        Kişiyi incitecek ahlaka aykırı siyasi isimler

·        Din değiştirilmesi gibi durumlar

İsim Değişikliği Davası Nasıl Açılır?

İsim değişikliği isteyen kişi, ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava dilekçesi vererek davayı açabilir. İsminin değiştirilmesini isteyen kişi dava dilekçesinde haklı nedenleri gerekçe göstermek zorundadır. Dilekçe üzerinde karşı taraf Nüfus Müdürlüğü gösterilir. Duruşmaya Nüfus Müdürlüğünden bir temsilci katılmaktadır. Haklılık nedenini gösteren belgeler dava dilekçesinde yer alabilir. Dava dilekçesinde tanık delili oldukça önemli bir yere sahiptir ve mutlaka tanık deliline dayanılması gerekir. İsmin değişikliği için haklı nedenin varlığı arandığından gerekçeli olan husus izah edilmelidir.

İsim Değişikliği Davası Ne Kadar Sürer?

Mahkemeden mahkemeye davanın süresi değişkenlik gösterebilmektedir. Bu süre farkının oluşmasındaki en önemli etken prosedürlerin hızlı veya yavaş işlemesidir. Hızlı şekilde yerine getirilen prosedürler sayesinde dava bir veya iki celsede tamamlanabilmektedir. İsim ve soyadı değiştirme davalarının süresi genel olarak 2-6 ay arasındadır.

İsim Değişikliği Davası İçin Gerekli Evraklar Neler? 

Nüfus kayıtları üzerinden yürüyen bir dava olduğundan ötürü davanın açılması için özel bir evrak aranmamaktadır. Değiştirme davasında talebe bağlı olgu güzel bir evraka bağlıysa evrak delil olarak sunulabilmektedir. Sosyal hayatta veya resmi işlemlerde mevcut ad ve soyadı üzerinden bir karmaşa meydana gelmesi durumunda ve bu durumları ispatlayan belgelerin olması dava açılırken dilekçeyle birlikte mahkemeye verilmelidir. En önemli delil olarak tanık beyanları ortaya çıkmaktadır.

İsim Değişikliği Davası Kime Karşı Açılır?

Toplumda davalı olarak anne babaların gösterildiği görülse de karşı taraf olarak Nüfus Müdürlüğü gösterilmektedir. Kural olarak hasımsız olarak açılmış olsa bile uygulamada davalı olan tarafın Nüfus Müdürlüğü olarak gösterilmesi gereklidir. Bu sebepten ötürü davayı açan kişi ikametgahı bulunmuş olduğu Nüfus Müdürlüğünü davalı olarak belirtmelidir.

İsim Değiştirme Davası Kalktı Mı?

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenleme 24 Aralık 2019’da tarihinde çıkarıldı. Düzenleme ve kanun Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan kanuna göre ad ve soyadı değişikliğiyle ilgili olan iş ve işlemler 3 yıl boyunca devam ettirilebilecek. Bu süre zarfında mahkeme kararı aranmaksızın yapılacak, il ve ilçe idare kurulları tarafından mahkemeler yürütülmeye devam edecektir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir