Gestalt Yaklaşımı Hakkında Sıkça Araştırılan Bilgiler Nelerdir?

Gestalt Yaklaşımı Hakkında Sıkça Araştırılan Bilgiler Nelerdir?
01.07.2022 09:09
Gestalt yaklaşımı pek çok insanın ilgi alanı olmuş bir konudur. Bundan dolayı gestalt yaklaşımı ile ilgili merak edilen çeşitli sorular baş göstermiştir. Biz de yazımızda gestalt yaklaşımı hakkında araştırılan bilgilere ve daha pek çok konuya sizler için yer verdik.

Gestalt yaklaşımı hakkında araştırılan çeşitli konular mevcuttur. Gestalt psikolojisi, insan beyninin deneyimleri nasıl algıladığını anlamaya çalışan bir düşünce okuludur. Bir bütün olarak algılanan yapıların, tek tek parçalarının toplamından farklı belirli özelliklere sahip olduğunu öne sürer. Örneğin bir metni okurken kişi, harfleri tek tek görmek yerine her bir kelimeyi ve cümleyi anlamlarıyla bir bütün olarak algılar; ve her harf biçimi bağımsız bir bağımsız birim iken, metnin daha büyük anlamı, harflerin belirli bir konfigürasyona göre düzenlenmesine bağlıdır.

Gestalt, 19. yüzyılın başlarında psikoloji alanından doğdu. Avusturyalı ve Alman psikologlar, insan zihninin, otomatik gruplama ve ilişkilendirme yoluyla çevremizdeki dünyayı anlamlandırmaya çalışma eğilimini araştırmaya başladılar. Gestalt İlkeleri veya Algı Yasaları, bu "kalıp arama" davranışının nasıl çalıştığını açıklar. İnsan algısını anlamak için güçlü bir çerçeve sunarlar, ancak özümsenmesi ve uygulaması kolaydır. Bu nedenle Gestalt Kanunları sadece psikologlara değil, görsel sanatçılara, eğitimcilere ve iletişimcilere de hitap etmektedir.

Gestalt Yaklaşımı Nedir?

Gestalt psikolojisi, insan zihnine ve davranışına bir bütün şeklinde bakan bir düşünce sistemidir. Çevremizdeki dünyayı anlamlandırmaya çalışırken Gestalt psikolojisi, sadece her küçük bileşene odaklanmamamızı önerir. Bunun yerine, zihnimiz nesneleri daha karmaşık sistemlerin öğeleri olarak algılamaya eğilimlidir.

Gestalt Yaklaşımı Teknikleri Nelerdir?

Bazı terapi yaklaşımları, terapiste sıkıntı ve semptomlar konusunda uzman olarak odaklanma eğilimindedir. Terapist deneyimledikleri ve nasıl iyileştirileceği hakkındaki bilgilerini paylaştığı için danışanın öğrenme rolü daha fazladır. Gestalt terapisinde danışan, yargılanma korkusu olmadan deneyimlerini güvenli bir şekilde keşfetmek için alana sahiptir. Aslında, danışan sadece duyguları veya deneyimleri hakkında konuşmaya değil, terapistle gerçek zamanlı olarak işleyebilmeleri için onları odaya getirmeye teşvik edilir. Gestalt terapisinin amacı, danışan kişinin bireysel farkındalığını arttırmakta yardımcı olmak ve iyileşme yolunda olan engellere aktif olarak meydan okumak için terapist ile işbirliği yapmasını sağlamaktır.

Gestalt Yaklaşımının Temel İlkeleri Nelerdir?

Gestalt yaklaşımı ile yaygın bir şekilde ilişkilendirilen altı adet ilke bulunmaktadır. Bunlar; benzerlik, devamlılık, kapatma, yakınlık, şekil/zemin ve simetri ve düzendir. Ortak kader gibi bazen gestalt ile ilişkilendirilen bazı ek ve daha yeni olan ilkeler de bulunmaktadır.

Gestalt Yaklaşımının Kurucusu Kimdir?

Gestalt yaklaşımının kurucusunun kim olduğu merak konusu haline gelmiştir. Gestalt yaklaşımının kurucuları Fritz Perls ve Laura Perls’tir.

Gestalt Yaklaşımının Örnekleri Nelerdir?

Amazon, Proquest, USA Network ve Coca Cola logoları Gestalt'ın devam ilkesini takip ediyor. Amazon'un logosunda A'dan başlayıp Z'de biten ve Amazon'un A'dan Z'ye her şeye sahip olduğunu gösteren bir ok var. Aynı şekilde ünlü meşrubat markası Coca Cola'nın logosunda da gözümüz “C”yi takip ediyor. Bu tür görsel yardımcılar, gözlerimizin yaklaşan bir nesneyi takip etmesine yardımcı olur. Google Haritalar, yeni bir şehre taşınan veya seyahat etmeyi sevenler için bir zorunluluk haline geldi. Google Haritalar da süreklilik kuralına uyar. Google haritasında bir hedef belirlediğimizde, bize başlangıç noktasından varış noktasına giden yolu gösterir. Hedefimize ulaşmak için bu yolu takip ediyoruz.

Gestalt Bütüncül Yaklaşım Nedir?

Gestalt bütüncül yaklaşımın ne olduğu merak edilmektedir. Gestalt bütünsel bir süreçtir. Bireyi, gerçekliği kendine özgü bir şekilde deneyimleyen bir zihin, beden, duygu ve ruh bütünü olarak görür.

Gestalt Yaklaşım Evreleri Nelerdir?

Gestalt yaklaşımının evrelerinin neler olduğu araştırılan bir konu olmuştur. Gestalt yaklaşımının evreleri  için birkaç terminoloji vardır, ancak en çok kullanılan terimler bunlardır: Fiksasyon, Farklılaşma, Difüzyon, Vakum ve Entegrasyon.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir