Su Faturalarında Engelli İndirimi Var Mı?

Su Faturalarında Engelli İndirimi Var Mı?

Su Faturalarında Engelli İndirimi Var Mı?

Engelli vatandaşlara çoğu kurum ve kuruluşta haklar ve öncelikler tanınırken bazı durumlarda indirimler ve muafiyet hakları da tanınmaktadır. Engelli vatandaşlarımıza elektrik ve doğalgaz aboneliklerinde ya da fatura ödemelerinde bir kolaylık sağlanmazken su faturaları için nerdeyse her firma indirim hakkı sağlamaktadır. Engelli vatandaşların %40’ın üzerinde bir raporu olması durumunda gelen su faturalının yarısını ödeme hakları bulunmaktadır.

Engelli vatandaşlar, birçok kurum ve kuruluştan önceliklere ve haklara sahip olmakla beraber aynı zamanda bazı ödemelerden muaf tutulabilir ya da indirim haklarından yararlanabilmektedirler. Engelli vatandaşların, faturalı hat alırken de bazı hakları bulunmaktadır. Engellilik oranı %40’ın üzerinde olan vatandaşlara birçok operatörde faturalı hat için KDV matrahı üzerinden %25 indirim uygulanmaktadır.

Su Faturalarında Engelli İndirimi Var Mı?

Engelli vatandaşlara çoğu kurum ve kuruluşta haklar ve öncelikler tanınırken bazı durumlarda indirimler ve muafiyet hakları da tanınmaktadır. Engelli vatandaşlarımıza elektrik ve doğalgaz aboneliklerinde ya da fatura ödemelerinde bir kolaylık sağlanmazken su faturaları için nerdeyse her firma indirim hakkı sağlamaktadır. Engelli vatandaşların %40’ın üzerinde bir raporu olması durumunda gelen su faturalının yarısını ödeme hakları bulunmaktadır.

Kira Gelir Vergisinde Engelli İndirimi Var Mı?

Birçok kurum ve kuruluşlarda engelli vatandaşlarımıza özel haklar ve öncelikler tanınmaktadır. Ancak bu durum maalesef kira gelir vergisinde geçerli değildir. Kira geliri elde eden engellilere herhangi bir muafiyet sağlanmamaktadır. Engelli vatandaşlarımıza bu kurumlar tarafından sağlanan tek avantaj, vergi dairesine gitme durumu bulunmayan vatandaşların evlerine giderek beyanname konusunda yardımcı olmaktadırlar.

Özel Üniversitelerde Engelli İndirimi Var Mı?

Engelli vatandaşlara birçok kurum ve kuruluşta öncelikler ve haklar tanınmaktadır. Ancak her kurumda indirim ya da muafiyet hakkı tanınmamaktadır. Özel üniversitelerin birçoğunda engelli vatandaşlara haklar tanınmaktadır ancak engelli indirimi diye burs durumu bulunmamaktadır.

Havaist Engelli İndirimi Var Mı?

Engeli bulunan vatandaşlar, sağlık kurumlarında alacakları rapor ile engellilik oranlarına göre birçok kurumdan haklar kazanabilmektedir. Bu kurumlardan bir tanesi de Havaİst’tir. Havaist araçlarını kullanmak isteyen engelli vatandaşlara %40 indirim hakkı sağlanmaktadır.

Hgs De Engelli İndirimi Var Mı?

Engelli insanlar, doğuştan gelen ya da sonradan oluşan sebeplerden dolayı yaşamının birçok alanında kısıtlanan ve engellerle karşılaşan insanlara denilmektedir. Engelli insanlara birçok alanda öncelik tanınmakta ve alacağı ürünlerde ya da alacağı hizmetlerde indirimler sağlanmaktadır. Ancak bu durum maalesef HGS ’de bulunmamaktadır. Engelli vatandaşlarımıza herhangi bir HGS indirimi uygulanmamaktadır.

Tapu Harcında Engelli İndirimi Var Mı?

Engelli insanlara birçok kurum ve kuruluşta öncelikler ve haklar tanınmakla beraber bazı işlemlerde indirimler uygulanmaktadır. Birçok devlet kuruluşunda indirimler ve haklardan yaralanabilen engelli vatandaşlarımız maalesef tapu harcında herhangi bir kolaylık ya da indirimle karşılaşamamaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre tapu harcından muaf tutulacağını herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir