İnsanları Mahşer Günü Hesaba Kim Çekecektir?

İnsanları Mahşer Günü Hesaba Kim Çekecektir?

İnsanları Mahşer Günü Hesaba Kim Çekecektir?

Kıyamet gününde insanların Allah tarafından hesaba çekileceğini haber veren ayetler genellikle hesap konusunun manevi-ahlaki olacağını ifade etmektedir. İnsanlar ve cinler, mahşerde toplandıktan sonra muhakeme olunmak için çeşitli korku ve sıkıntılar içinde uzun müddet bekletilecekleri söylenilmektedir. Mahşer günü Allah insanları hesaba çekecektir.

Mahşer Günü Ne Kadar Sürecek?

Kıyamet günü, hesap günü ya da mahşer günü; dünyanın sonunun geleceğine ve tüm insanların mahşerde toplanarak hesap vereceğine inanılan zaman olarak bilinmektedir. Mahşer günü ne kadar sürecek? Mahşer günü Allah’ı görecek miyiz? Mahşer günü Allah’ın konuşmayacağı 3 lanetli kişi kimdir? Mahşer günü herkes birbirinden kaçacak mı, insanlar birbirini tanıyacak mı, insanları mahşer günü hesaba kim çekecektir, mahşerde ilk ne olacak? İşte tüm detaylar...

İnsanlar ve cinler, mahşerde toplandıktan sonra muhakeme olunmak için çeşitli korku ve sıkıntılar içinde uzun müddet bekletilecekleri bilinmektedir. Bu müddetin bin ila elli bin yıl arası olduğu söylenmektedir. Allah'ın indindeki bir gün, dünya ölçülerindeki bin yıla tekabül etmekte olduğu bilinmektedir.

Mahşer Günü Allah'ı Görecek Miyiz?

Müminlerin kıyamette Allah’ı görmesi Kitap ve sünnetle sabit bir akide olup ümmetin geneli bunu kabul etmiş olduğu bilinmektedir. Ancak Harici, Mutezile, Rafizi ve Mürcieden bazı kimseler Allah’ın ahirette görüleceğini inkar ederler. Bu hususta varit olan ayetleri tevil ederek hadisleri reddetmişler ve sahabenin icmasının dışına çıkmış oldukları bilinmektedir. Mahşer gününde Allah’ı görebileceğimiz söylenmektedir.

Mahşer Günü Allah'ın Konuşmayacağı 3 Lanetli Kişi Kimdir?

Üç kişi bulunmaktadır ve Allah Kıyamet Gününde onlarla konuşmayacağı bilinmektedir. Onları temize çıkarmayacaktır. Onların yüzüne bakmayacak ve onlara acıklı bir azabı bulunmaktadır. Bu üç kişi aşağıdaki gibidir.

·        Zina eden ihtiyar

·        Yalan söyleyen idareci

·        Kibirli fakir

Mahşer Günü Herkes Birbirinden Kaçacak Mı?

Ayetlerden de anlaşılıyor ki; kıyamet gününün haşmetinden, görülecek hesabın korkusundan insanlar dehşet alacak ve kendisine bir zarar gelebilir düşüncesiyle, dünyada iken en sevdiği kimselerden, en yakın akrabasından bile kaçacağı bilinmektedir. Yani; elinden gelse kaçacaklardır, fakat kaçamayacak oldukları bilinmektedir. Mahşer günü tüm insanlar sorguya çekileceği bilinmektedir.

Mahşer Gününde İnsanlar Birbirini Tanıyacak Mı?

Bazı rivayetlerde insanın ahirette 33 yaşında olacağı bildirildiği bilinmektedir. Ancak bu yaş ifadesi dünyanın yaşına göre aynı değildir. Yani, nasıl bu dünyada insan en mükemmel yaş olarak bu dönemde bulunmaktadır. Onun gibi insan cennette, olması gereken en mükemmel durumda bulunacak anlamına gelmektedir. O gün insanlar dehşet ve telaşlarından birbirlerini tanımayacakları söylenir.

İnsanları Mahşer Günü Hesaba Kim Çekecektir?

Kıyamet gününde insanların Allah tarafından hesaba çekileceğini haber veren ayetler genellikle hesap konusunun manevi-ahlaki olacağını ifade etmektedir. İnsanlar ve cinler, mahşerde toplandıktan sonra muhakeme olunmak için çeşitli korku ve sıkıntılar içinde uzun müddet bekletilecekleri söylenilmektedir. Mahşer günü Allah insanları hesaba çekecektir.

Mahşerde İlk Ne Olacak?

Mahşer günü insanlar hesaba çekileceği bilinmektedir. Hesaba çekildikten sonra tam cehennemin üzerinde kurulmuş sırat köprüsünden geçmeye çalışacaklardır. Sırat köprüsü kıldan ince olacağı bilinmektedir. Salih amel işleyen sevapları günahlarından fazla olan Müslümanlar sırat köprüsünden geçerek Cennet'e ulaşacakları biliniyor.

İnsanların mahşer günü toplanacakları yer, şu an yaşadığımız dünya olmayacaktır. Kıyametin kopmasıyla bu dünya yok olacaktır. Yerine bambaşka bir arz (mevkuf) yaratılacağı bilinmektedir. Bu yeni arz ise; dünyadan çok daha büyük olacağı söylenilmektedir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir