Baco Argoda Ne Demek?

Baco Argoda Ne Demek?

Baco Argoda Ne Demek?

Bir sosyal sınıfın ya da bir topluluğun kullanmış olduğu, normal konuşma dilinden farklı kelimelerle birtakım olay ve durumların ifade edildiği yeni sözcük gruplarına verilen isimdir. Daha çok kırsal kesimde kullanılan ve kullanılması toplum tarafından karşılanmayan konuşma tarzını ifade etmek için de söylenmektedir. Argo kelimeler arasında en çok kullanılan sözcüklerden biri de “baco” kelimesidir. Baco argoda 2 anlama gelebilir. Birincisi “kız kardeş, bacı, abla “ anlamındadır. Diğer ise “kanka, arkadaş, ortak“ anlamı taşımaktadır.

Adana ve çevresindeki illerde daha yaygın şekilde kullanılan bir argo kelimelidir. Kadın ismi olarak da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Billur kelimesi argoda erkeğin yumurtalıklarını ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür.

Baco Argoda Ne Demek?

Bir sosyal sınıfın ya da bir topluluğun kullanmış olduğu, normal konuşma dilinden farklı kelimelerle birtakım olay ve durumların ifade edildiği yeni sözcük gruplarına verilen isimdir. Daha çok kırsal kesimde kullanılan ve kullanılması toplum tarafından karşılanmayan konuşma tarzını ifade etmek için de söylenmektedir. Argo kelimeler arasında en çok kullanılan sözcüklerden biri de “baco” kelimesidir. Baco argoda 2 anlama gelebilir. Birincisi “kız kardeş, bacı, abla “ anlamındadır. Diğer ise “kanka, arkadaş, ortak“ anlamı taşımaktadır.

Bamya Argoda Ne Demek?

Argo kelimeler karşı tarafı küçük düşürmek ve aşağılamak için de kullanılmaktadır. Bamya da bu kelimelere örnek bir kelimedir. Bamya kelimesi erkeğin cinsel organının boyutunu küçümsemek adına kullanılan bir argo kelimedir.  Küçük penis anlamına gelmektedir.

Badem Argoda Ne Demek?

Argo sözcükler atasözleri ve değimler gibi halk tarafından kabul görmüş ve benimsenmiş sözcüklerdir. Argo bir konuşma şeklini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Argo konuşma şekli ya da argo kelimeler gerçek bir durumu ifade etmek için durumu asıl ifade eden kelimeyi kullanmayarak başka üstü kapalı bir biçimde kullanmaya denilmektedir. Badem kelimesi de bu açıklamanın güzel bir örneğidir. Badem argoda bir işin ya da kişinin sonunun güzel bitmemesini, kötü bitmesini ifade etmek için kullanılmaktadır. “tüh badem oldu.“ gibi bir cümle bu argo kelimeye bir örnektir.

Blow Argoda Ne Demek?

Blow İngilizce kökenli bir kelimedir. İngilizcede üflemek, uçurmak, üfleyerek ses çıkartmak anlamlarında kullanılmaktadır. Blow kelimesinin argo bir anlamı da bulunmaktadır. Blow argo da kötü maddeleri temsil etmek için kullanılır. Blow argoda kokain maddesini ifade etmektedir.

Baron Argoda Ne Demek?

Baron dilimize Avrupa kökenli bir kelime olarak girmiştir. Avrupa’da bir statüyü belirtmek için kullanılmaktadır. Şövalye ve vikont unvanları arasında bulunan bir soyluluk unvanını ifade etmektedir. Argoda baron yeraltı dünyasını ifade etmek için uyuşturucu, yasadışı iş ya da kaçakçılığı belirtmek için söylenen bir argo kelimedir.

Bottom Argoda Ne Demek?

Konuşma biçimimiz, halk arasında konuşulan (kabul görmüş) mevcut diller ve yapma diller olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Argoda kullanılan bir diğer kelime de bottom, bottom olmak kelimesidir. Bottom bir durumun en alt seviyesini belirtmek için kullanılmaktadır. En düşük seviye ve dibe vurmak anlamlarını ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir