Filozof ve Bilim İnsanı Olan Farabi’nin Hayatı İle İlgili En Çok Merak Edilenler

 Filozof ve Bilim İnsanı Olan Farabi’nin Hayatı İle İlgili En Çok Merak Edilenler
12.08.2022 17:21
Farabi, yaşadığı dönemin önde gelen filozoflarından kabul edilen, birçok yeniliğe imza atmış bilim insanıdır. Peki, Farabi doğum ve ölüm tarihi, eserleri ve felsefi anlayışı nedir?

Farabi, günümüzden oldukça geçmiş ve eski bir zamanda yaşasa da hala adından söz ettirir ve yaptıkları ile konuşulan bir insandır. Görüşleri ve bilime getirdiği yenilikler ile birlikte, İslam’ın altın çağında yaşamıştır Farabi. Farabi, yüzyıl olarak 8. Ve 13. Yüzyıllar arasında yaşadığı bilinmektedir. Farabi’nin çok yönlü zekâsı, onu birçok alanda ustalaştırmış ve adından söz ettirmesine neden olmuştur. Farabi’nin uzmanlaştığı ve alanında çalışmaları bulunan dallar ise şu şekildedir; astronomi, gök bilimci, müzisyen, mantık. Farabi’nin doğumu ise 872’dir. Kazakistan’da dünyaya gelen Farabi, birçok filozoftan etkilenmiş ve düşünce yapısını geliştirmiştir. Farabi’nin ölümü ise, 14 aralık 950 veya 12 ocak 951 olarak, Şam’da öldüğü tahmin edilmektedir. Bu noktada, ölümü ile ilgili olarak şüpheli gözüken iki tarih bulunmaktadır. Farabi’nin hayatı daha çok Bağdat, Halep ve Mısır da geçtiği bilinmektedir. Kökeni bakımından, kaynaklarda kesin bir veri olmamak ile birlikte 2 ihtimal üzerinde durulmaktadır; birincisi Fars kökenli olduğu, ikincisi ise Türk kökenli olduğudur. Düşünce yapısının ve bilgilerinin gelişmesinde, Aristo’nun önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu anlamda, Aristo’nun meydana getirdiği eserleri, Arapçaya tercüme etmiş ve yazılı kaynak olarak halka sunmuştur. Arapçanın yaygınlaşmasını ve filozofların eserlerinin bilinmesini sağlaması, onun insanlara bilinç katmak ve Arapçanın daha yaygın bir şekilde kullanılması hususundaki yegâne amaçlarından biridir diyebiliriz. Belirtildiği üzere, Farabi’nin çok yönlü zekâsı onu farklı alanlarda da uzmanlaştırmıştır. Doğa felsefesi, metafizik ve psikoloji alanında da getirdiği yenilikler, İslam coğrafyasının gelişmesine; bilim ve Fen’de ilerlemesine oldukça katkı sağlamış ve batılı bilim insanlarını geride bırakmıştır. Farabi’nin geliştirdiği teorilerden bir tanesi de südur teorisidir. Farabi, ses dalgalarının; dalga boyu uzunluğu ve titreşimlerin, dalga boyu uzunluğuna olan etkisini keşfetmiştir.

Farabi’nin Doğum Ve Ölüm Tarihi Nedir?

Doğum yılı 872 kabul edilen Farabi’nin ölüm yılı hakkında 2 farklı tahmin bulunmaktadır. 1.si 14 Aralık 950, 2.si ise 12 Ocak 951’dir.

Farabi’nin Bilime Yaptığı Katkılar Nelerdir?

Aristo’nun temellerini attığı düşünceler ve bilim alanında yaptığı yeniliklerin, Arapçaya çevirmesi ve kaynak oluşturması. Müzik kitapları ve çalgı aletleri meydana getirmek. Sesin hava içerisindeki yayılımı, titreşimlerin oluşturduğu dalga boylarını keşfetmek. Fizik, matematik, metafizik, psikoloji, mantık alanındaki yenilikler ve çalışmaları ile, insanlığın bu alanlarda önünü açması.

Farabi’nin Eserleri Nelerdir?

Arau ehlil medinetil fadıla, kitabul-hurup, risale fil akıl, tahsilus-seade, es siyaetul-medeni.

Farabi’nin Eğitim Anlayışı Nedir?

İnsanın aldığı eğitim ile birlikte, mutlu birine dönüşmesi ve faydalı bir insan olmasıdır. Bu anlamda üretmekte olduğu fikirler ile, kendisini yeniliğe ve bilginin yayılmasına adaması, yaşam biçimi haline getirmesidir.

 Farabi’nin Fizik Alanında Yaptığı Çalışmalar Nelerdir?

Seslerin dalga boylarını keşfetmesi, diğer çalışmalarının yanında en çok göze çarpanıdır.

Farabi’nin Felsefeye Katkıları Nelerdir?

Aristo’nun düşünce biçimini özümsemesi ve topluma, yaptığı çeviriler ile yaymasıdır.

Farabi Hangi Alanda Çalışmalar Yapmıştır?

Astronomi, tıp, gökbilimi, müzik, mantık, metafizik, psikoloji.

Farabi Hangi Irktan?

İki ihtimal üzerinde durulmaktadır. 1.si Türk olduğu, 2.si ise fars kökenli olduğudur.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir