Evliya Çelebi Hangi Osmanlı Padişahı İle Güreş Tutmuştur?

Evliya Çelebi Hangi Osmanlı Padişahı İle Güreş Tutmuştur?
29.12.2022 21:51
600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı padişahları hakkında merak edilenlere biraz daha yakından bakalım. Mektebi tıbbiye, devşirme sistemi, meşrutiyet hangi Osmanlı padişahının döneminde olmuştur? Mısır’ın fethi, Dolmabahçe sarayı, Evliya Çelebi ile güreş tutulması hangi Osmanlı dönemi padişahı zamanında gerçekleşmiştir? Hangi Osmanlı padişahı Edirne’de doğmuştur? İşte tüm detaylar.

Seyahatname ünlü gezgin Evliya Çelebi tarafından 17.yy’da yazılmış 10 ciltlik bir seyahat ve anı kitabıdır. Bu kitabın içerisinde Evliya Çelebi’nin kendi deneyimleri yalın bir şekilde halkın anlayacağı bir üslupla yazılmış, bugün tarihi olaylar açığa çıkartılırken çok büyük bir kaynak olarak dünya mirasına emanet edilmiştir. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde ünlü Osmanlı padişahları ile yaşamış olduğu anılar da yer almaktadır. Bu anıya göre Evliya Çelebi güreşe çok ilgi duyan lll. Selim ve ll, Mahmud ile güreş tutmuştur.

Hangi Osmanlı Padişahı Edirne’de Doğmuştur?

Edirne 17.yy’da Avrupa’nın en büyük 5. başkentiydi. Birçok ünlü isim ve devlet adamı Edirne’de dünyaya gelmiştir. Şeyh Bedreddin, Yıldırım Bayezid (l. Yıldırım),Sultan Çelebi Mehmed (l.mehmed) doğumları da Edirne’de gerçekleşmiştir.

Mektebi Tıbbiye Hangi Osmanlı Padişahı Döneminde Kurulmuştur?

Mektebi Tıbbiye Adliye-i Şahane, Türkiye’nin ilk tıp fakültesidir. Bugünkü İstanbul Tıp Fakültesi’nin Osmanlı dönemindeki ismidir. Muhteşem mimarisi ile göze çarpan fakülte Avrupa’ya birçok öğrenci göndermiş, çok sayıda başarıya imza atmış bir eğitim kurumudur. 14 Mart 1827’de kurulmuştur. Bu da Osmanlı padişahlarından ll. Mahmud’un dönemine denk gelmektedir.

Dolmabahçe Sarayı Hangi Osmanlı Padişahı Tarafından Yaptırılmıştır?

İstanbul’da bulunan Dolmabahçe Sarayı görkemli mimarisi ve tarihe tanıklık etmesiyle Türkiye’nin en değerli tarihi eser yapılardan biridir.  Ayrıca ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği yer alması sebebiyle de Türk insanı için ayrıca duygusal bir önemi de bulunmaktadır.

Dolmabahçe Sarayı’nın inşasında o dönemin en parlak ve en başarılı mimarları çalışmıştır. Balyan kardeşler olarak bilinen Garabet ve Nikolas Balyan olmak üzere, Abdülhalim Bey, William James Smith, Ohannes Serverian Dolmabahçe’yi birlikte inşa etmişlerdir. Saray dönemin padişahı Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır.

Devşirme Sisteminin Kanunlaştırılması Hangi Osmanlı Padişahı Döneminde Olmuştur?

Osmanlı döneminde Balkanlar da bir iskan politikası uygulanmaktaydı. Bunun amacı Rumeli’de alınan toprakları İslamlaştırmak ve Türkleştirmekti. Devşirme sistemi de bunun bir uzantısı olarak uygulanmaktaydı. İlk kez Çelebi Mehmet döneminde uygulanmış, ll. Murat zamanında da kanunlaştırılmıştır.

Meşrutiyet Hangi Osmanlı Padişahı Döneminde İlan Edilmiştir?

Meşrutiyet, hükümdar ile yönetilen bir devletin anayasa ve halkoyu ile hükümdarın yetkilerini kısıtlayan sisteme denilmektedir. Meşrutiyetin ilanı artık çöküş sürecine giren Osmanlı Devleti’ni kurtarmak için ilan edilmiştir. 1. Meşrutiyet Osmanlı padişahı ll. Abdülhamid tarafından ilan edilmiştir.

Mısır’ı Hangi Osmanlı Padişahı Fethetmiştir?

Mısır seferi Türk-İslam birliğinin tekrar sağlanması için yapılmıştır. Ayrıca bir ticaret yolu olan Baharat Yolu’nun Mısır’dan geçmesi sebebiyle Mısır’ın çok zengin olması ve eğer Mısır alınırsa bu zenginliklerin Osmanlı topraklarına katılma düşüncesi bu seferin başlamasında en önemli nedenler arasındadır.

Memluk ve Safevi devleti bu durumdan haberdar oldukları ve Osmanlı Devleti’nin bu seferde ısrarcı olduklarını bildikleri için ittifak halindeydi.  Mısır seferi Yavuz Sultan Selim tarafından düzenlenmiş ve büyük bir zaferle Mısır Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir