Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Kim Buldu?

Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Kim Buldu?
26.06.2023 16:59
Dünyanın yuvarlak olduğunu, dünyanın döndüğünü, exceli kim buldu? Evrim teorisini, fiziği kim buldu? Merak edilen tüm bu soruların yanıtları sizlerle…

Dünyanın yuvarlak olduğunu bulan kişinin kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihteki ilk kaydedilmiş bilimsel açıklamaların Antik Yunan dönemine kadar uzandığı bilinmektedir. Antik Yunan filozoflarından Pythagoras, M.Ö. 6. yüzyılda Dünya'nın küre şeklinde olduğunu iddia etmiştir. Bu fikir daha sonra Aristoteles ve Ptolemy tarafından da desteklenmiştir. Ancak kesin olarak söylenebilecek bir isim yoktur.

Dünyanın Döndüğünü Kim Buldu?

Dünyanın döndüğünü ilk kez ispatlayan kişi Polonyalı astronom Nicolaus Copernicus'tur. 16. yüzyılda yaşayan Copernicus, Güneş'in merkezde olduğu evren modelini geliştirerek, Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü ve kendi ekseni etrafında da dönüş yaptığını savunmuştur. Bu teori daha sonra Galileo Galilei ve Johannes Kepler tarafından da desteklenmiştir.

Exceli Kim Buldu?

Excel, Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir elektronik tablo programıdır. İlk sürümü 1985 yılında piyasaya sürülmüştür ve o günden bu yana sürekli olarak güncellenmiştir. Excel, finans, muhasebe, mühendislik ve bilimsel araştırmalar gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Evrim Teorisini Kim Buldu?

Evrim teorisini ilk kez ortaya atan kişi İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'dir. 1859'da "Türlerin Kökeni" adlı kitabını yayımlayan Darwin, canlıların türlerinin zaman içinde değişerek evrim geçirdiğini ve ortak atalara sahip olduklarını savunmuştur. Bu teori o dönemde oldukça tartışmalı olmuştur, ancak günümüzde geniş bir bilimsel destek görmektedir.

Fiziği Kim Buldu?

Fizik bilimini ortaya koyan kişi olarak kabul edilen isim İngiliz fizikçi Isaac Newton'dur. 17. yüzyılın sonlarına doğru yayımlanan "Matematiksel İlkeler" adlı kitabı, evrende gözlemlenen fiziksel olayları açıklamak için kullanılan matematiksel yasaları içermektedir. Bu kitap, fizik biliminde bir dönüm noktası olarak kabul edilmiştir ve günümüzde de fizik alanında kullanılan pek çok temel prensibi içermektedir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir