Bilimsel Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Bilimsel Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
14.03.2023 15:40
Makale yazarken cümle değiştirme nasıl olmalı, izlenecek yollar nasıl olmalı, sıralama nasıl olmalı? Bilimsel makale yazarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, Word kullanımı nasıl olmalı? Alanında uzman bir kimse tarafından, herhangi bir konu hakkında yazılabilecek olan makaleler hakkında merak edilenlere yanıt verdik. İşte detaylar.

Bilimsel makale yazarken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Konu seçimi: Makalenizde ele alacağınız konuyu belirlemek önemlidir. Konunuzun doğru, güncel ve özgün olmasına dikkat edin.

Literatür taraması: Konunuzu belirledikten sonra, mevcut literatürü araştırın. Benzer konularda yapılmış çalışmaları okuyun ve çalışmalarınızı bu mevcut literatürle ilişkilendirin.

Makale planı: Makalenizin yapısı önemlidir. Makale planı hazırlarken öncelikle konunuzu açıklayan bir giriş, metotlarınızı, bulgularınızı ve sonuçlarınızı içeren bir ana bölüm ve son olarak tartışma ve sonuç bölümleri olması gerekir.

Dil ve yazım kuralları: Makale yazarken kullanılan dilin doğru ve anlaşılır olması gereklidir. Yazım ve dilbilgisi kurallarına dikkat edin.

Kaynak belirtme: Çalışmanızda kullandığınız kaynakları belirtin. Kaynak belirtme, makalenizin güvenilirliğini artırır ve okuyucuların konu hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

Verilerin sunumu: Makalenizde sunduğunuz verilerin doğru, açık ve anlaşılır olması gereklidir. Grafikler ve tablolar kullanarak verilerinizi sunun.

Editöryel çalışmalar: Makalenizin son halinde dil ve yazım hatalarını kontrol edin, gerekiyorsa düzenleyin. Makalenizi editöryel bir gözle tekrar okuyun.

Bilimsel makale yazmak zorlu bir süreç olabilir, ancak bu adımları takip ederek etkili bir makale yazabilirsiniz.

Bilimsel Makale Yazarken Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

Bilimsel makale yazarken uyulması gereken bazı kurallar şunlardır:

Net ve açık bir dil kullanın: Bilimsel makalelerde kullanılan dil, net ve açık olmalıdır. Karmaşık kelimeler ve cümlelerden kaçınmalısınız. Okuyucularınızın anlaması için mümkün olduğunca basit bir dil kullanın.

Standart formata uygun yazın: Bilimsel makalelerin belirli bir standart formatı vardır. Makalenizi bu formata uygun olarak yazmalısınız. Başlık, özet, giriş, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referanslar bölümlerinden oluşan bu standart formata uygun bir şekilde makalenizi yazın.

Verilerinizi ve kaynaklarınızı doğru şekilde aktarın: Bilimsel makalelerde verilerinizin ve kaynaklarınızın doğru bir şekilde aktarılması önemlidir. Verilerinizi doğru bir şekilde analiz edin ve

sonuçları net bir şekilde ortaya koyun. Kaynaklarınızı doğru bir şekilde belirleyin ve kaynakça bölümünde belirtin.

Yöntemleri net bir şekilde açıklayın: Bilimsel makalelerde kullanılan yöntemlerin net bir şekilde açıklanması önemlidir. Yaptığınız deneyleri, kullandığınız araçları ve teknikleri net bir şekilde açıklayın.

Ayrıntılı ve net bir tartışma bölümü yazın: Bilimsel makalelerde tartışma bölümü, sonuçların analiz edildiği ve yorumlandığı bölümdür. Bu bölümde, sonuçların nasıl yorumlandığını ve bu sonuçların diğer çalışmalarla nasıl ilişkilendirildiğini ayrıntılı ve net bir şekilde açıklayın.

Referansları doğru bir şekilde belirleyin: Bilimsel makalelerde kullanılan referanslar doğru bir şekilde belirlenmelidir. Referanslar, makalenizin inşa edildiği diğer çalışmaları gösterir ve makalenizin okuyucuları için yararlı bir kaynak oluşturur.

Makaleyi kontrol edin: Makalenizi yazdıktan sonra, dilbilgisi hatalarını ve yazım hatalarını kontrol edin. Makalenizi birkaç kez okuyun ve gerektiğinde düzenleyin. Makaleyi başka bir kişinin okumasını isteyin ve geri bildirimlerini alın.

Makale Yazarken Cümle Değiştirme Nasıl Olmalı?

Makale yazarken cümle değiştirme, anlatımın daha akıcı hale getirilmesi ve tekrarlanan ifadelerin önlenmesi için önemlidir. Cümle değiştirirken şu kurallara uyulması önerilir:

Anlamın korunması: Cümlelerin yeniden yazımı, anlamın bozulmamasına özen göstermelidir. Özgün cümledeki ana fikir, yeniden yazılan cümlede de korunmalıdır.

Kelime seçimi: Cümlelerin yeniden yazımında, kelime seçimi önemlidir. Anlatılmak istenen anlamı en iyi ifade eden kelime seçilmelidir.

Dilin tutarlılığı: Makale yazarken kullanılan dil, tutarlı ve anlaşılır olmalıdır. Cümlelerde kullanılan dil, makalenin hedef kitlesi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Gramer kurallarına uygunluk: Cümlelerin yeniden yazımı sırasında, dilbilgisi kurallarına uyulmalıdır. Yanlış cümle yapıları, okuyucunun anlaması zor bir metin oluşturabilir.

Özgünlük: Cümlelerin yeniden yazımı sırasında, özgünlük önemlidir. Başka kaynaklardan alınan cümlelerin kullanımı, kaynak gösterilerek yapılmalıdır.

Bu kurallara uyulduğunda, cümlelerin yeniden yazımı metnin daha akıcı hale gelmesini sağlar ve okuyucunun anlaması kolaylaşır.

Makale Yazarken İzlenecek Yollar Nasıl Olmalı?

Makale yazarken izlenecek yollar genellikle şu adımlardan oluşur:

Konu belirleme: İlk adım, yazılacak makalenin konusunun belirlenmesidir. Konu, öncelikle ilgi alanınıza giren ve üzerinde yeterli bilgi sahibi olduğunuz bir konu olmalıdır.

Araştırma yapma: Konu belirlendikten sonra, konu ile ilgili kaynakları araştırmak ve toplamak gerekir. Makalenin amacına ve konusuna uygun kaynaklar seçilerek, bu kaynaklardan yararlanarak araştırmalar yapılmalıdır.

Planlama: Yazılacak makale, planlı bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu planlama aşamasında, hangi konulardan bahsedileceği, hangi bilgilerin verileceği, hangi örneklerin kullanılacağı gibi konular belirlenir.

Yazma: Planlama aşaması tamamlandıktan sonra, makale yazmaya başlanır. Makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmak üzere üç bölümden oluşması önerilir. Ayrıca, makalenin dilinin anlaşılır ve açık olması gerekmektedir.

Düzenleme ve düzeltme: Makale yazma işlemi tamamlandıktan sonra, makale düzenlenmeli ve yazım hataları, noktalama işaretleri, dil bilgisi hataları gibi konulara dikkat edilerek düzeltilmelidir. Ayrıca, makalenin akışı ve bütünlüğü kontrol edilmelidir.

Kaynakça hazırlama: Makalede kullanılan kaynaklar kaynakça bölümünde belirtilmelidir. Kaynakça bölümü, belirli bir formata göre hazırlanmalıdır.

Makale yazarken bu adımlar takip edilerek, konuya uygun ve kaliteli bir makale hazırlanabilir.

Makale Yazarken Sıralama Nasıl Olmalı?

Bir makale yazarken, genellikle aşağıdaki sıralamaya uyulur:

Başlık: Başlık, makalenin ana fikrini özetleyen kısa bir ifade olmalıdır.

Özet: Özet, makalenin ana fikirlerini kısaca özetleyen bir paragraftır.

Giriş: Giriş, makalenin konusunu açıklayan, okuyucunun ilgisini çekmeye ve makalede ele alınacak konuyu tanıtmaya yönelik bir bölümdür.

Literatür taraması: Literatür taraması, daha önce yapılmış çalışmaları inceleyerek, konu hakkında mevcut bilgileri özetleyen bir bölümdür.

Yöntemler: Yöntemler bölümü, çalışmanın nasıl yapıldığını ve verilerin nasıl toplandığını ayrıntılı olarak açıklar.

Bulgular: Bulgular bölümü, verilerin analiz edilmesi sonucu elde edilen sonuçları ve istatistiksel verileri sunar.

Tartışma: Tartışma bölümü, bulguların sonuçlarına dayanarak konunun derinlemesine analiz edildiği bölümdür.

Sonuç: Sonuç bölümü, çalışmanın ana sonuçlarını ve bu sonuçların anlamını özetler.

Kaynakça: Kaynakça, makalenin hazırlanmasında kullanılan tüm kaynakların listesi olarak belirtilir.

Bu sıralama, makale yazarken uyulması gereken temel bir sıralamadır. Ancak, disiplinlere, konulara ve makale türlerine göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, makale yazarken danışman veya rehberlik almak her zaman faydalı olabilir.

Makale Yazarken Word Kullanımı Nasıl Olmalı?

Makale yazarken Word kullanımı, yazım sürecindeki verimliliği ve makalenin son halinin düzenlenmesini kolaylaştırmak için oldukça önemlidir. İşte Word kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

Makale başlığı, alt başlıklar, paragraf başlıkları, alt paragraf başlıkları vb. gibi bölümleri belirginleştirmek için Word'deki stil seçeneklerinden yararlanmak önemlidir. Bu sayede yazının yapısı daha net bir şekilde ortaya çıkar ve okuyucuların anlaması kolaylaşır.

Paragraflar arasındaki boşluklar, yazının görsel olarak daha okunaklı hale gelmesi için ayarlanmalıdır.

İçerikteki tüm referanslar, kaynaklar ve alıntılar doğru şekilde belirtilmeli ve kaynakça bölümü oluşturulmalıdır. Bunun için Word'de kullanılan otomatik referans araçlarından yararlanılabilir.

Dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmaya özen gösterilmelidir. Word, yazım ve dilbilgisi hatalarını işaretleyen ve düzeltme önerileri sunan bir araç içerir. Bu araçların kullanımı, makalenin daha doğru ve okunaklı hale gelmesine yardımcı olur.

Makale, son haline gelmeden önce mutlaka birkaç kez okunmalı ve gerektiğinde düzenlenmelidir. Word, yazıyı okumaya ve düzenlemeye yardımcı olan bir dizi araç sunar. Örneğin, "Özet" özelliği, yazının önemli noktalarını vurgulamaya yardımcı olurken, "Değişiklikleri Kabul Et" özelliği, farklı yazarların birlikte çalışmasında yazının düzenlenmesini kolaylaştırır.

Makalenin son halinde, özellikle görseller (resimler, grafikler, tablolar vb.) varsa, bunların yerleştirilmesi ve boyutlandırılması Word'deki görsel düzenleme araçları kullanılarak yapılabilir. Bu araçlar, görsellerin net ve okunaklı bir şekilde yerleştirilmesine yardımcı olur.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir