Askerlik Hakkında Merak Edilen Bilgiler

Askerlik Hakkında Merak Edilen Bilgiler
19.08.2021 15:30
Askerlik, bir ülkenin iç ve dış tehditlere karşı korunması için bilinen en eski meslekler arasında yerini alır. Askerlik muayenesi başka ilde yapılır mı, askerlik tecili başka şubeden yapılır mı? Askerlik bir meslek midir, askerlikten dolayı işten ayrılma tazminat hesaplama nasıldır? Askerlik için gerekli belgeler nelerdir, ne gibi durumlarda tecil edilir, askerlik için sağlık raporu nasıl alınır? Askerlik ne kadar sürüyor, askerlik yol parası ne zaman yatar?

Askerlik, bir ülkenin iç ve dış tehditlere karşı korunması için bilinen en eski meslekler arasında yerini alır. Her ülke için geçerli olmamakla birlikte, bizim ülkemizde askerlik kavramına büyük ve derin anlamlar yüklenir. Bunun en önemli nedeni ise tarihte yaşanan güçlü savaşlar, toprak mücadelemiz ve vatan topraklarının kutsal olarak kabul edilmesidir. İşte tam da bu nedenden dolayı bu topraklarda askerlik mesleği devam etmektedir. Bizim ülkemizde akli olgunluğa erişmiş, bedenen herhangi bir rahatsızlığa sahip olmayan, 20 yaşına gelmiş her bir erkek için askerlik zorunluluğu vardır. Çeşitli nedenler, işler, ya da öğrencilik gibi nedenlerle daha ileri yaşlarda yapılabilse de bu durum Türk gencinin bilinen en önemli vazifesi olarak ya da vatan borcu olarak adlandırılır.

Askerlik mesleği, bir kişini bu sorumluluk altına girdikten sonra erden mareşale kadar yükselebilen ya da mecburi kısmı tamamladıktan sonra da devam etmeyip bırakılabilen bir durumdur. Resmi kıyafet giyme zorunluluğunun olmasının yanı sıra belli bir disiplin altında bir yıl ya da altı ay görevine devam eden askerler, gerektiğinde bir tehlike altında iken yurdu her türlü savunma zorunluluğu olan görevli kişiler olarak bilinirler. Yurt içinde bilinen güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra arama kurtarma, asayiş, mesleki eğitim ve yağın söndürme gibi pek çok görevi de bulunan askerliği daha yakından tanıyalım…

Askerlik Muayenesi Başka İlde Yapılır Mı?

Evet. Askerliğe başvuru yapıldıktan sonra adaylardan askerliğe elverişli olup olmadıklarına ilişkin bir belge istenir ve bu belge askerlik muayenesinin raporu olarak bilinir. Genelde söz konusu askerlik muayenesinin kişinin bağlı olduğu aile hekimleri tarağından yapıldığı yoksa da en yakın sağlık kuruluşlarından bu belgenin talep edilebileceği bilinmelidir.

Askerlik Tecili Başka Şubeden Yapılır Mı?

Evet. Askerlik tecili genelde kişilerin yaşadıkları yani kayıtlarının bulunduğu il ve ilçelerde yapılır. Fakat tecili biten gençlerin genelde üniversite eğitimi aldıkları şehirlerde tecillerinin bittiği fark edilirse askerlik şubesine gidilerek yeniden tecil yaptırma şansları bulunur. Fakat yine de bu kurumlar asker adaylarından askerlik muayene belgelerini de isteyebileceklerinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

Askerlik Bir Meslek Midir?

Evet. Askerliği iki ayrı pencereden ele almak gereklidir. Bunlardan ilki zorunlu olarak yapılan ve er rütbesi ile yapılan askerliklerdir. Kişiler altı ay ya da bir yıllık görevlerinin ardından bu işi devam ettirmezler ve memleketlerine dönebilirler. Askerliğin meslek olarak kabul edilmesi için bu kişilerin askerlikten sonra da bu kurumlarda kalması gereklidir ya da askeri okullardan mezun olarak astsubay gibi mesleklerde yer aşması gereklidir. Kısacası askerlik düzenli maaşla çalışmayı gerektiren bir meslek olarak bilinmektedir.

Askerlikten Dolayı İşten Ayrılma Tazminat Hesaplama Nasıldır?

Bir erkek çalışanın askere gitmeden evvel bir kurumda yıllar boyu sigortalı olarak çalıştığını varsayalım. Bu kişi artık askere çağrıldığında ya da kendisi gitmek istediğinde çalıştığı kurum bu kişiye tazminat ödemekle yükümlüdür. Bunun için bir seneden daha fazla aynı kurum içinde aktif olarak çalışması gereklidir. Kişilerin çalıştığı her bir yıl için bir aylık brüt asgari ücret tutarında bir tazminat bedeli alması gereklidir.

Askerlik Ne Gibi Durumlarda Tecil Edilir?

Askerliğin tecil edilebilmesi yani askerliğe daha ileri yaşlarda gidilebilmesi için gerekli görülen ilk şart bu kişilerin eğitimlerine devam ediyor olmasıdır. Hem lise mezuniyetinden sonra hem de üniversite zamanı geldiğinde kişilerin kendi istekleri doğrultusunda askerliğini tecil ettirebildiği yani, ileri yaşlara sarkıtabildiği bilinir.

Askerlik İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Askerlik başvuru yapılabilmesi için askerlik şubesine bazı belgelerin adaylar tarafından hazırlanıp verilmesi gereklidir. Bu durumda askerlik için istenen belgeler şu şekildedir;

·        Son altı ay içinde çekişmişi, güncel, 9 adet vesikalık fotoğraf

·        Kimlik kartı ya da nüfus cüzdanının hem aslı hem de birer fotokopisi

·        Lise diploması, üniversite diploması ya da diplomalardan herhangi birinin aslı ve fotokopisi

·        Aday sporcu ise lisans belgesi,

·        Adayın sanatına ilişkin resmi belge

Askerlik İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Askerliğe başvuran adaylardan bir muayene belgesi istendiğini belirtmiştik. Bu durumda adayların alabileceği bu muayene belgesi için kişilerin aile hekimliklerine başvuruda bulunması gereklidir. Aile hekimlerinden alınacak randevu ya da sıra ile gerekli kontroller ücretsiz bir şekilde yapılır ve ilgili kuruma beyan edilir.

Askerlik Ne Kadar Sürüyor?

Cumhurbaşkanlığı kararınca belirlenen askeri hizmet süresi kişinin er mi yoksa astsubay mı olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Bakıldığında er ya da erbaş olarak görevini yapmak isteyen bir adayın askerlik süresi altı ayken, yedek subayların askerlik süreleri bir yıl olarak belirlenmiştir. Olağanüstü hal durumlarında bu süre arttırılabilmektedir.

Askerlik Yol Parası Ne Zaman Yatar?

Askerlik mesleğinin icra edileceği yerler genelde adayların kendi bölgelerine oldukça uzak bölgeler olduğu için devlet bu konuda adaylara yardım ederek yol masraflarını karşılıyor. Hal böyle olunca bu paraların yattığı vakit genelde yolculuğun başlamasından önceki iki ya da üç gün içinde belirtilen hesaplarda yer alıyor.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir