Aile Mahkemesi Hangi Mahkemeye Bağlıdır?

Aile Mahkemesi Hangi Mahkemeye Bağlıdır?
20.12.2022 00:47
Aile mahkemesi hangi mahkemeye bağlıdır, değişikliği nedir, hangi davalara bakar, aile tedbir kararı nedir? Aile mahkemesine nasıl dava açılır? Türkiye’deki Aile Mahkemeleri Hangi Mahkeme Sınıflandırmaları İçinde Yer Alır? Tüm bu sorulara sizler için yanıt bulduk.

Aile mahkemeleri, hukuk sisteminde bir tür özel mahkeme olarak kabul edilir ve genellikle yargı sisteminde yer alan diğer mahkemelerden farklıdır. Aile mahkemeleri, aile hukuku konularının yanı sıra, çocuk hakları, boşanma, miras hukuku ve diğer aile ilgili konuların yargılanmasını da kapsar.

Aile mahkemeleri, ülkelerin hukuk sistemlerine göre farklılık gösterir. Bazı ülkelerde, aile mahkemeleri, yargı sisteminin bir parçası olarak yer alır ve diğer mahkemelerle aynı seviyede yer alır. Diğer ülkelerde ise, aile mahkemeleri, diğer mahkemelerden ayrı olarak yargı sisteminde yer alır ve diğer mahkemelerin yargı yetkisi dışında kalır.

Genel olarak, aile mahkemeleri, bir ülkenin yargı sisteminde yer alır ve ülkenin hukuk sistemine göre yargı yetkisi verilir. Aile mahkemelerinin nasıl yapılandırıldığı ve hangi konuların yargılandığı, ülkelerin hukuk sistemine göre değişebilir.

Aile Mahkemesi Değişikliği Nedir ?

Aile mahkemesi değişikliği, aile hukuku konularının yargılandığı mahkemenin değiştirilmesi anlamına gelir. Aile mahkemesi değişikliği, aile ilgili konuların yargılandığı mahkemenin yerini değiştirerek, konunun yargılanmasının başka bir mahkeme tarafından yapılmasını sağlar.

Aile mahkemesi değişikliği, genellikle aile hukuku konularının yargılandığı mahkemenin yerini değiştirmeyi amaçlar. Örneğin, boşanma davasının yargılandığı mahkeme, aile mahkemesi olarak kabul edilebilir ve boşanma davasının yargılanması sırasında, aile mahkemesi değişikliği talebinde bulunulabilir. Bu talebin kabul edilmesi durumunda, boşanma davasının yargılanması, aile mahkemesinden başka bir mahkeme tarafından yapılır.

Aile Tedbir Kararı Nedir?

Aile tedbir kararı, bir kişinin aile içi şiddet veya taciz gibi bir nedenle bir başka kişinin yaşamına zarar vereceği endişesiyle bir hukuki karardır. Bu karar, mağdur olarak adlandırılan kişinin korunması amacıyla, suçlu olarak adlandırılan kişinin evden uzaklaştırılması veya iletişim kurmaması gibi önlemleri içerebilir. Aile tedbir kararı, genellikle bir savcı tarafından verilir ve yerel hukuk kurallarına göre değişiklik gösterebilir.

Aile Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

9 Aile Mahkemeleri, Türkiye'de aile hukuku konularında verilen kararları veren mahkemelerdir. Bu mahkemeler, aşağıdaki tür davalara bakarlar:

Evlilik davaları: Boşanma, ayrılma, eşler arasında anlaşmazlıklar gibi konuları ele alır.

Aile içi şiddet davaları: Aile içi şiddet, taciz ve istismar gibi konuları ele alır.

Aile birliği davaları: Eşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar veya aile birliğinin bozulması gibi konuları ele alır.

Çocuk davaları: Çocukların bakımı, güvenliği ve refahı gibi konuları ele alır.

Tüketici davaları: Tüketicilerin haklarının korunması gibi konuları ele alır.

Aile ve sosyal hizmetler davaları: Ailelerin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü gibi konuları ele alır.

Aile danışmanlığı davaları: Aileler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü gibi konuları ele alır.

Aile tedbir davaları: Aile içi şiddet ve taciz gibi konuları ele alır ve ilgili önlemlerin alınmasını sağlar.

Aile ve sosyal politikalar davaları: Aile ve sosyal politikaların uygulanması gibi konuları ele alır.

Bu davalar, yerel hukuk kurallarına göre değişiklik gösterebilir ve diğer mahkemelerle birlikte de ele alınabilir.

Türkiye’deki Aile Mahkemeleri Hangi Mahkeme Sınıflandırmaları İçinde Yer Alır?

Türkiye'deki aile mahkemeleri, hukuk sisteminde "özel davalar" sınıfında yer alır. Özel davalar, hukuki işlemlerin yürütülmesi için kurulmuş mahkemelerdir ve genellikle insanların kişisel hakları veya özel mülkiyetleriyle ilgili davaları ele alır. Özel davalar, Türkiye'de şu mahkeme sınıflarını içerir:

Aile mahkemeleri: Aile hukuku konularını ele alır.

Tüketici mahkemeleri: Tüketicilerin haklarının korunması gibi konuları ele alır.

İşyeri mahkemeleri: İşyeri hukuku konularını ele alır.

Sosyal güvenlik mahkemeleri: Sosyal güvenlik konularını ele alır.

Özel yetkili mahkemeler: Özel yetkili mahkemeler, belirli bir konu konusunda uzmanlaşmış mahkemelerdir. Örneğin, vergi mahkemeleri, vergi hukuku konularını ele alır.

Bu sınıfların yanı sıra, Türkiye'de "genel davalar" sınıfı da bulunur. Genel davalar, yasaların uygulanması ve cezai hukuk konularını ele alır. Genel davalar, suç davaları, tahkim davaları ve diğer davaları içerir.

Aile Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

Türkiye'de aile mahkemesine dava açmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekir:

Öncelikle, davanın açılacağı mahkemenin hangi bölgede bulunduğunu belirlemek gerekir. Bu, davanın konusu ve tarafların yaşadığı yerle ilgili olacaktır. Örneğin, boşanma davası açılacaksa, eşlerin evlilik tescil ettirdiği yerin mahkemesine dava açılır.

Dava dilekçesi doldurulur. Bu dilekçe, davanın konusunu ve tarafların bilgilerini içeren bir formdur. Bu dilekçe, aile mahkemesine veya ilgili yerel hukuk kuruluşuna sunulur.

Tarafların savunmaları hazırlanır. Dava açan taraf, davanın neden açıldığını ve istediği çözümü belirtir. Dava açılan taraf ise, davanın neden açıldığını reddeder veya alternatif bir çözüm önerir.

Dava duruşma tarihi belirlenir. Bu tarih, dava açılışından itibaren belli bir süre sonra verilir ve tarafların savunmalarının yapılacağı tarihtir.

Dava duruşması yapılır. Bu sırada, taraflar savunmalarını yapar ve deliller sunar. Mahkeme, tarafların savunmalarını dinler ve kararını verir.

Bu adımlar, yerel hukuk kurallarına göre değişiklik gösterebilir ve davaların çeşidine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, çocuk davalarında, çocuğun yaşına ve durumuna göre ek adımlar gerekebilir. Bu nedenle, dava açma süreci hakkında daha detaylı bilgi edinmek için, aile mahkemesine veya ilgili yerel hukuk kuruluşuna başvurmak en iyisidir.

Tedbir Kararı Kimlere Verilir?

Tedbir kararı, bir kişinin aile içi şiddet veya taciz gibi bir nedenle bir başka kişinin yaşamına zarar vereceği endişesiyle verilen bir hukuki karardır. Bu karar, mağdur olarak adlandırılan kişinin korunması amacıyla, suçlu olarak adlandırılan kişinin evden uzaklaştırılması veya iletişim kurmaması gibi önlemleri içerebilir. Tedbir kararı, genellikle bir savcı tarafından verilir ve yerel hukuk kurallarına göre değişiklik gösterebilir.

Tedbir kararı, aile içinde yaşayan ve birbirlerine bağlı olan kişilere verilir. Örneğin, eşler, çocuklar ve anne-baba gibi kişilere tedbir kararı verilebilir. Tedbir kararı, aile dışındaki kişilere de verilebilir, ancak bu durum daha az sık görülür ve genellikle aile içindeki kişilere yönelik tedbir kararlarının yetersiz kaldığı durumlarda uygulanır.

Önleyici Tedbir Kararı Kime Verilir?

Önleyici tedbir kararı, bir kişinin aile içi şiddet veya taciz gibi bir nedenle bir başka kişinin yaşamına zarar vereceği endişesiyle verilen bir hukuki karardır. Bu karar, mağdur olarak adlandırılan kişinin korunması amacıyla, suçlu olarak adlandırılan kişinin evden uzaklaştırılması veya iletişim kurmaması gibi önlemleri içerebilir.

2 Aile Mahkemesi Neye Bakar?

Aile Mahkemesi, Türkiye'de aile hukuku konularında verilen kararların verildiği bir mahkemedir. Aile Mahkemesi, aile içi çatışmaların çözümüne, boşanma davalarının yapılmasına ve aile içi uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir mahkemedir. Aile Mahkemesi, aile içi çatışmaların çözümüne yardımcı olmak için, çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler arasında, medyayon ve uzlaştırma gibi barışçıl çözüm yöntemleri de bulunur.

Aile Mahkemesi, aile hukuku konularında verilen kararların yanı sıra, çocuk hakları, çocuk yaralanması, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi konuları da değerlendirir. Aile Mahkemesi, aile içi çatışmaları çözmek için, çocukların da dinlenmesini sağlar ve onların da görüşlerini alır.

Aile Mahkemesi, aile hukuku konularında verilen kararların yanı sıra, miras hukuku, bireylerarası ilişkiler ve evlilik gibi konular da değerlendirir. Aile Mahkemesi, aile içi çatışmaları çözmek için, çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler arasında, medyayon ve uzlaştırma gibi barışçıl çözüm yöntemleri de bulunur.

Asliye Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Asliye Mahkemeleri, Türkiye'de yargı sisteminde yer alan bir türden mahkemelerdir ve yerel mahkemeler olarak adlandırılır. Asliye Mahkemeleri, yerel yargı bölgelerinde hizmet veren mahkemelerdir ve çeşitli türden davaları değerlendirir ve karar verir. Bu davalar arasında, ticari davalar, hukuka aykırılık davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, sigorta davaları, iş hukuku davaları, emlak davaları ve arazi davaları gibi konular yer alır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir