1 Yılda Kaç Gün Resmi Tatil Vardır?

1 Yılda Kaç Gün Resmi Tatil Vardır?
09.11.2022 22:33
Çalışanların en çok merak ettikleri konulardan biri de izin günleri dışında, ekstra alabilecekleri izin haklarıdır. Peki 1 yılda kaç gün resmi tatil, kaç tane cumartesi-pazar vardır, memur, işçi, 1 yılda kaç gün rapor alabilir? 1 yılda Aile hekimi kaç gün rapor verebilir, işçi kaç gün ücretsiz izin alabilir, kaç gün nafaka ödenir? Detayları yazımızda.

Ülkemizde genel tatiller ve ulusal bayramlar adı altında toplanan, normal izin günleri dışında kullanılan tatil günleri bulunmaktadır. Ve bir de bu iki grubun haricinde kutlanan ulusal bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımız vardır.

2022 yılı içerisinde toplamda 15 gün resmi tatil hakkımız bulunmaktadır.

Memur 1 Yılda Kaç Gün Rapor Alabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, madde 158’de yer alan maddesine göre devlet memurları, 7 günü aşan hastalık raporlarından sonra maaş kesintisine uğramaktadır. Bir memur tek bir hekim tarafından 1 yıl içerisinde en fazla 40 gün rapor alabilir. Eğer yıllık izni içerisinde, hastalık sebebiyle istirahat izni almış rapor yıllık izniyle aynı günde bitiyorsa, memur görevine aynı gün başlamak zorundadır.

İşçi 1 Yılda Kaç Gün Rapor Alabilir?

İşçiler, çalıştıkları kuruma iş görmezlik raporunu sunmadan ya da herhangi bir geçerli mazeret göstermeden habersiz en fazla 2 iş günü gelmeyebilir. Bundan fazla devamsızlık halinde işveren haklı sebeple işçiyi tüm haklarından maruz bırakacak şekilde işten kovabilir. 1 işçi 1 yıl içerisinde en fazla 40 gün rapor alma hakkına sahiptir.

40 günü geçen raporlardan sonra, işçinin yine rapor alması gerekiyorsa heyet raporu istenmektedir. 1 işçi 1 yılda 6 ay kadar süresince heyet raporu kullanabilmektedir.

Aile Hekimi 1 Yılda Kaç Gün Rapor Verebilir?

Çalışanlar herhangi bir rahatsızlık sebebiyle iş yeri hekimlerine başvuru yapabilir. İş yeri hekimi gerekli gördüğü taktirde 2 gün rapor yazabilir. Aile hekimine görünmek isteyen hastalara ise aile hekimleri en fazla 10 gün rapor verebilmektedir.

İşçi 1 Yılda Kaç Gün Ücretsiz İzin Alabilir?

Ücretsiz izin işçinin talebi üzerine işveren tarafından karşılanmaktadır. Öncelikle işçi yazılı ve imzalı olarak işvereninden ücretsiz izin istemelidir. 

Bir işçi iş yerinden 1 yıl içerisinde toplamda en fazla 30 gün ücretsiz izin alabilir. Sürekli bir işçi iş yaşamı boyunca 1 defaya mahsus ve arka arkaya olması şartı ile en fazla 6 ay boyunca ücretsiz izin hakkından da yararlanabilir.

1 yılda Kaç Gün Nafaka Ödenir?

Yeni düzenlemeye göre evlilik süresine denk gelecek şekilde nafaka ödemesi düzenlenmesi yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre evlilik 2 yıldan az sürmüşse nafaka 5 yıl boyunca ödenmelidir. Nafaka alan kişinin bu süre içerisinde, maddi durumunda değişiklik olmamışsa, “ara süre” uygulaması uygulanacak ve en fazla 3 yıl daha nafaka alabilecek.

1 Yılda Kaç Tane Cumartesi Pazar Vardır?

1 yılda toplamda 52 hafta vardır. Bu 52 hafta boyunca 52 tane cumartesi, 52 tane Pazar günü görürüz. Yani toplamda 104 gün eder.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir