Ek Bütçe Kanun Teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Meclise Sunuldu

Ek Bütçe Kanun Teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Meclise Sunuldu
21.06.2022 14:54
2022 Yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin değişimi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı sonucunda TBMM Başkanlığı’na başvurulmuştur. Sürecin devamında olumlu yönde gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira ve genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira olmak üzere ikisinin toplamında 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek. Merkezi yönetim kapsamında kamu idarelerinin bütçelerinde yer almakta olan “personel giderleri” ve “Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5’i oranında, “Cumhurbaşkanı ödeneği” ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2’si oranında ödenek eklemesi yapılacak. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ile ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacağı söylendi.

BÜTÇE ÖDENEKLERİNDE ARTIŞ YAPILMASI GEREKİYOR

Teklifin gerekçesinde, 17 Aralık 2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçe giderleri için “1.750.957.322.000 Türk lirası ödenek tahsis edildiği” aktarılarak, “Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş, dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması ihtiyacı doğmuştur. Ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin ‘personel giderleri’ ve ‘Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri’ ekonomik kodlarını içeren tertiplerine yapılan ödenek eklemeleri dahil toplamda 1.080.515.421.000 Türk lirası ödeneğin eklenmesi teklif edilmektedir.” İfadelerine yer verildi. Gerekçede şunlar kaydedildi: “Ek ödenek ihtiyacı; başta doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşlarımıza yansıtılmaması için BOTAŞ’a yapılan kaynak transferleri, enflasyon nedeniyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan artışlar, emekli maaşlarında yapılan artışlar, sosyal güvenliği olmayan vatandaşların sağlık prim ödemeleri, işveren prim teşviki ödemeleri gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferleri, kamu idarelerinin elektrik, akaryakıt ve yakacak alımları ile taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin destek eğitim giderleri, savunma ve güvenlik kurumlarının ödenek ihtiyaçları başta olmak üzere mal ve hizmet alım giderlerindeki artışlar, memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak aile hekimliği hizmetlerine ilişkin giderler, engelli evde bakım destekleri ve 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli vatandaşlarımızın aylıklarındaki artışlar, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs ve harçlıklar yapılan giderler ile faiz ve diğer giderlerdeki artışlardan kaynaklanmaktadır.” Şeklinde yer verildi.

ZAM ORANI ARTACAK

Gerekçede, Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında imza altına alınan Kamu Görevlilerinin Geneline, Kamu Görevlileri Sendikaları  ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında kamu personelinin mali ve sosyal haklarında 2022 yılının birinci döneminde yüzde 5, ikinci döneminde yüzde 7 artış yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilmiştir. 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme ile 2022 yılının birinci dönemi için belirlenen yüzde 5 oranının 19 Ocak 2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi ile yüzde 7,5 olarak yeniden düzenlendiği belirtilen gerekçede, “Bu çerçevede 2022 yılının birinci döneminde yüzde 5 oranında zam öngörülmüş olsa da 7351 sayılı Kanun’la yüzde 2,5 oranında ilave zam verilmiş ve aynı dönemde oluşan enflasyon farkı ile birlikte toplamda kamu personelinin zam oranı, yüzde 30,95 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 oranında zam öngörülmüş olmakla birlikte, enflasyon farkı nedeniyle bu oranın daha yüksek gerçekleşeceği görülmektedir.” İfadeleri kullanıldı. Enflasyon farkının ücretlere yansıtıldığı bildirilmekte olan gerekçede şu ifadelere de ayrıca yer verildi: “2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 5 oranında zam öngörülmüş olmakla birlikte, enflasyon farkı nedeniyle bu oranın daha yüksek gerçekleşeceği görülmektedir. Öte yandan merkezi yönetim bütçe gelirlerinin; gayrisafi yurt içi hasıla deflatörü, TÜFE ve Yi-ÜFE, ihracat ve ithalat gibi makroekonomik göstergelerde beklenen değişiklikler, bu değişiklikler karşısında alınan proaktif kararlar ve ilk beş aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri de göz önünde bulundurulduğunda Bütçe Kanunu gelir hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Ek bütçe ödeneklerinin gerektireceği finansman ihtiyacının merkezi yönetim bütçe gelirlerindeki artışla karşılanması tahmin edilmektedir. Merkezi yönetim bütçe gelir artış tutarları, bu kanun teklifine bağlı işaretli cetvelde gelir kalemleri adı altında yer almaktadır". Kanun teklifinin hazırlanmasında amacın; mali disiplin anlayışının ve TBMM'nin bütçe hakkının gereği olarak ilave ödenek ihtiyacı olan tertiplere yeteri kadar ödenek eklenerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksaklık oluşmaması amacıyla oluşturulduğunu da ayrıca belirtildi.

İlgili Haberler

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

En Çok Okunan Haberler

GÜNDEM Kategorisinde Öne Çıkanlar

İlginizi Çekebilir